Domů Nemoci Vyšetření, operace NK buňky

NK buňky

NK buňky jsou buňkami imunitního systému. Patří do vrozené imunity a jsou též známé jako zabijácké buňky (natural killer).  Vzniká ze stejné vývojové řady jako T a B lymfocyty, tj. z lymfoidní.

Funkce NK buněk:

NK buňky jsou pro obranu našeho organismu velmi důležité.

Jejich základními funkcemi je:

  • obrana proti nitrobuněčným infekcím, např. virovým – NK buňka rozpozná napadenou buňku a zničí ji, takže se nemůže vir dále rozšířit
  • ničení nádorových buněk – NK buňka je schopná rozpoznat nádorovou buňku, která na svém povrchu nese změněné molekuly, nebo jí naopak chybí, a zničit ji.
  • regulace imunitní odpovědi – NK buňky produkují velké množství cytokinů, tj. látek, které modulují odpověď dalších imunitních buněk, např. aktivují a posilují odpověď T lymfocytů

Zabíječské funkce NK buněk:

NK buňky zabíjí jednak tělní buňky napadené viry (dalšími nitrobuněčnými patogeny)  a nádorové buňky. K tomu dochází tak, že se NK buňka přiblíží k cílové buňce a doslova si ji osahá. Pokud jsou na buňce změněné molekuly, nebo některé „normální“ molekuly chybí či jsou přítomné protilátky, dochází k aktivaci NK buňky. Ta je v kontaktu s cílovou buňkou a do synapse vypustí granula. Granula obsahují látky s cytotoxickým účinkem. Jedná se granzymy a perforiny. Perforin poškozuje membránu buněk, tj. perforuje ji. Již to samotné může vést ke smrti cílové buňky. Jsou zde však ještě granzymy, které pronikají do nitra buňky, do jejich cytosolu a poškozují i buněčnou DNA a je spuštěna buněčná smrt. Cílová buňka tedy zaniká.

Produkce cytokinů:

NK buňky produkují velké množství cytokinů, látek, které ovlivňují imunitní odpověď. Mezi ty hlavní patří např.

  • TNF alfa
  • IFN gamma

Vyšetření NK buněk:

Vyšetření NK buněk, resp. jejich počtu se provádí během imunologického vyšetření. K němu je zapotřebí odebrat žilní krev. Krev obsahuje velké množství různých buněk a ty NK je možné najít díky tomu, že na svém povrchu nesou molekuly označené jako CD16CD56. Pokud se použijí protilátky, které se na tyto molekuly navážou a jsou barevně označeny, je možné NK buňky zobrazit a určit jejich počet v krevním vzorku.

Snížení NK buněk:

V krvi může být snížená hodnota NK buněk, či mohou dokonce chybět u vrozených imunodeficitů. To je samozřejmě spojené s vyšší náchylností hlavně k virovým infekcím, které mívají také horší průběh. U některých autoimunitních nemocí se také setkáváme se snížením počtem NK buněk.

Zvýšení NK buněk:

Zvýšení počtu a aktivity NK buněk bývá během infekcí. Často se popisuje také v případech potratů a zamlklého těhotenství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here