Domů Nemoci Dětské nemoci Novorozenecká žloutenka

Novorozenecká žloutenka

Novorozenecká žloutenka je vůbec nejčastější zdravotní komplikací, kterou prodělá až 50 % čerstvých novorozenců.

Vzniká rozpadem červených krvinek, kterých je v krvi novorozence přebytek ještě z nitroděložního vývoje. Z rozpadlých červených krvinek se uvolňuje žluté barvivo, které vyvolává typické příznaky. Přestože se většinou nejedná o život ohrožující stavy, je dobré se s tímto jevem seznámit, aby nedošlo k záměně za jiné vážné onemocnění, např. klasickou žloutenku.

Jak vzniká žloutenka u novorozenců?

Jak již bylo naznačeno, mechanismus vzniku novorozenecké žloutenky se od té klasické značně liší, přestože oba typy vyvolávají podobné příznaky. Žloutenka typu A, B a C jsou infekční onemocnění napadající játra, kdežto novorozenecká žloutenka vzniká rozpadem červených krvinek, erytrocytů, v krvi novorozence. Funkcí erytrocytů je přenášet v organismu kyslík. Novorozenec jich má přebytek, protože prostředí, ve kterém se vyvíjel před porodem (děloha matky) je na kyslík chudé. Aby mohl v tomto prostředí žít, má mnohonásobně větší množství erytrocytů než dospělý jedinec. Po porodu novorozenec přechází na dýchání plícemi, organismus proto začíná být dostatečně okysličován a nadbytek červených krvinek již není nutný. V prvních dnech po porodu tak dochází k jejich rychlému rozkladu na krevní barvivo hemoglobin, který je dále metabolizován na bilirubin. Bilirubin má žlutou barvu a za normálních okolností je vylučován játry. Játra však nejsou u novorozence ještě dokonale vyvinuta a nestačí bilirubin zpracovávat. Barvivo se následně ukládá do tělních tkání a vyvolává u novorozence typické příznaky – žluté zbarvení kůže a sliznic, např. očního bělma.

Vzácnou formou novorozenecké žloutenky je tzv. hemolytická nemoc. Má stejné příznaky, ale je o něco závažnější. Vyvolává ji neshoda v tzv. Rh-faktoru v krevních skupinách matky a dítěte, kdy je matka Rh-negativní a dítě Rh-pozitivní. Krvinky plodu jsou v takovém případě likvidovány protilátkami z krve matky, což vede k jejich masivní destrukci. Vzniklý bilirubin se ukládá i do mozkových tkání novorozence a může způsobit jejich trvalé poškození.

Rizikové faktory

Z výše zmíněného vyplývá, že rozpad červených krvinek u novorozenců je normální fyziologický jev. Avšak pokud je rozpad erytrocytů enormní, vzniká právě novorozenecká žloutenka. Může to být způsobeno několika příčinami. Nejčastějšími rizikovými faktory jsou nízká porodní hmotnost (nedonošenost), výskyt infekce nebo prodělání hypoxie (nedostatek kyslíku) během porodu. Vážnou komplikací je i zmíněný nesoulad v krevních skupinách matky a plodu. V těchto případech se může novorozenecká žloutenka rozvinout hned 1. den po porodu a může trvat mnohem déle. Obvykle nastupuje 3. – 4. den a kolem 6. dne samovolně mizí.

Léčba novorozenecké žloutenky

Novorozenecká žloutenka obvykle nevyžaduje žádnou konkrétní léčbu. Je však nutné co nejdříve po porodu zahájit pravidelné kojení, které sníží riziko rozvoje žloutenky. Zvýší se produkce stolice, čímž se urychlí i vylučování nadbytečného bilirubinu. Rozpadu bilirubinu napomáhá i denní světlo, proto je vhodné postýlku s novorozencem umístit na prosvětlené místo. Denním světlem však není myšleno přímé slunce, to by naopak mohlo nepříjemně poškodit dětskou citlivou pokožku. Novorozenecká žloutenka pak zpravidla sama brzy vymizí.

K cílené léčbě žloutenky u novorozenců se přistupuje v případě, kdy hodnoty bilirubinu v organismu dosáhnou určité nebezpečné hladiny. Novorozenci je pak nejčastěji indikována fototerapie – léčba modrým světlem, které bilirubin rozkládá na ve vodě rozpustný produkt, který je následně z těla vyloučen močí. Pokud ani tato léčba nezabírá a hladina bilirubinu je nadále alarmující, přistupuje se k tzv. výměnné krevní transfuzi, kdy je krev nasycená bilirubinem nahrazena krví bez této látky. K tomuto způsobu léčby je často nezbytné přikročit i v případě hemolytické nemoci novorozence, způsobené nevhodnou kombinací krevních skupin matky a dítěte. Pro léčbu je také důležité odstranění všech příčin, které žloutenku vyvolávají – např. infekce, vrozené vady a další.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here