Domů Nemoci Oční vady Nystagmus

Nystagmus

Nystagmus je oční vada, při které dochází k nekontrolovatelnému pohybu očí. Jedná se o rychlé a trhavé pohyby ze strany na stranu nebo krouživě směrem nahoru a dolů. Nystagmus je často doprovázen dalšími očními vadami. Co tuto vadu způsobuje? A jakým způsobem ji lze léčit?

Nystagmus
Nystagmus

Charakteristické projevy

Nystagmus je charakterizován jako porucha oční motility. Patologický nystagmus je považován za známku celé řady onemocnění, nejen očních vad, ale i problémů se sluchovou soustavou nebo s orgány centrální nervové soustavy (CNS). Jak bylo zmíněno v úvodu, charakteristickým projevem nystagmu jsou nezvyklé pohyby očí, které mohou být rychlé a trhavé ze strany na stranu (záškubovitý nystagmus), ale také  krouživé nahoru a dolů (krouživý nystagmus). Pacienti s nystagmem trpí zhoršenou kvalitou vidění, mívají zhoršenou prostorovou orientaci, mohou je trápit závratě a další obtíže. Vždy záleží na formě onemocnění a stupni vady.

Vrozený a získaný nystagmus

Nystagmus může být buď vrozený, nebo získaný, a to velmi často v krátké době po narození. K rozvoji nystagmu však může dojít v jakémkoli věku. V případě vrozeného nystagmu (který bývá nejčastěji záškubovitý) si pacient nezvyklý pohyb svých očí neuvědomuje, v případě získaného, kdy se tak stane například v důsledku vážného úrazu hlavy, ano. Ve většině případů tato porucha doprovází jiná onemocnění (viz odstavec Příčiny nystagmu).   

Příčiny nystagmu

Nystagmus může být způsoben různými příčinami, senzorickými, stejně jako motorickými. V závislosti na příčině rozlišujeme nystagmus očního,ušního původu a nervového původu, který bývá spojený s celou řadou centrálních postižení. Oční nystagmus bývá zpravidla oboustranný (postihuje obě oči), horizontální a mívá souvislost s některou oční vadu, například se zákalem rohovky nebo s anomáliemi oční sítnice v centrální krajině. Naproti tomu ušní nystagmus bývá spojený se závratěmi, zde se může jednat o známku Meniérovy choroby, což je onemocnění vnitřního ucha vedoucí k závažnému narušení sluchového a rovnovážného ústrojí.

Neurologický nystagmus

Třetí velkou skupinu představuje neurologický nystagmus, kdy je oční vada způsobena poruchou mozku, ke které může dojít v důsledku úrazu nebo nádoru na mozku či nádoru míchy (pro nádory míchy je typická krouživá forma nystagmu). Nystagmus nervového původu může být rovněž způsoben intoxikací, typickým příkladem je nystagmus horníků způsobený otravou důlními plyny, zde pak mezi další příznaky patří bolesti hlavy, malátnost a nespavost. Dalšími možnými příčinami intoxikačního nytsagmu jsou pak drogy a alkohol, kdy dojde k předávkování organismu těmito látkami.

Možnosti léčby a prevence

Léčba vychází z konkrétní příčiny nystagmu a ze stupně vady, bohužel obecně lze říci, že nebývá příliš účinná. Některé formy nystagmu, u kterých lze kmitavé pohyby očí kompenzovat pohyby hlavy (kompenzační nystagmus) lze do jisté míry vyřešit operací, při které se provede posunutí očí tak, aby se co nejvíce minimalizovalo toto kmitání – jedná se o operaci kompenzačního postavení nystagmu. V případě ametropie, poruchy vidění způsobené nepoměrem předozadní délky očního kloubu a lomivou silou optického aparátu, nachází své uplatnění brýlová korekce, případně také kontaktní čočky.  Další možností léčby je lékařský zákrok očních svalů, v rámci něhož jsou pacientovi aplikovány botulotoxinové injekce, které paralyzují oční svaly a tím snižují množství nekontrolovaných pohybů. Alternativní metodou je pak akupunktura.

Pokud jde o možnosti prevence, vzhledem k rozmanitosti různých příčin lze těžko nystagmu účinně předejít. Nabízejí se pouze doporučení, jako je dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k úrazům hlavy, vyvarovat se nadměrného užívání psychotropních látek způsobilých vyvolat intoxikační nystagmus, atd.   

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here