Domů Nemoci Psychické nemoci Obnubilace, mrákotné stavy

Obnubilace, mrákotné stavy

V běžném stavu jsme tzv. při vědomí, tedy vigilní a bdělí. Může však dojít i narušení vědomí, které může být různého charakteru a tíže. Jednou z poruch vědomí jsou i mrákotné stavy, tj. obnubilace. Do udržení vědomí se zapojují mozková centra, hlavně pak retikulární formace, thalamus, limbický systém a také mozková kůra.

Narušení vědomí:

Poruchy vědomí můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, a to do kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí.

Fyziologickou změnou vědomí je spánek.

Kvantitativní poruchy vědomí:

 • Somnolence, tj. ospalost, malátnost, zpomalenost
 • Sopor,je silněji vyjádřen než somnolence, postižený reaguje na bolestivé podněty, ale jen bezeslovně, nelze s ním navázat slovní kontakt
 • Kóma je stav hluboké poruchy vědomí, jedná se vlastně o stav bezvědomí

Kvalitativní poruchy vědomí:

Vědomí bývá v jistém slova smyslu zachováno, dochází k poruchám myšlení, vnímání, psychických funkcí.

 • Obluzení, obluzené vědomí: amence, jedná se o stav s projevy zmatenosti, myšlení je neuspořádané, chaotické, je narušena krátkodobá paměť, mohou se objevovat iluze a někdy i halucinace.
 • Delirium je hlubší než amence, je výrazně narušeno myšlení, vnímání, emotivita, paměť i fyzické funkce
 • Obnubilace, jedná se o mrákotné stavy, které jsou charakterizovány rychlým nástupem a také rychlým koncem. Do obnubilace se člověk dostane z plného nenarušeného vědomí a většinou si na dobu výpadku nepamatuje.

Mrákotné stavy (obnubilace)

Mrákotné stavy jsou poruchu vědomí, při které je zachována schopnost orientovat se v prostoru.  Postižený může prováděti i poměrně složité a komplexní úkony, ty však nemají jasný cíl a účel. Okolí si nemusí všimnout, že je postižený v mrákotném stavu. Po obnubilaci dochází ke ztrátě paměti na tuto dobu, tedy k amnézii.

Průběh:

Rychle se objeví, bez předzvěsti, a její trvání je v minutách, jen výjimečně se může jednat o hodiny. Zcela ojediněle může obnubilace trvat i několik dní. Často navazuje na jiné stavy, které provází změna vědomí, např. spánek, epileptický záchvat.

Příznaky:

 • Mrákotný stav, do kterého člověk upadne, je doprovázen automatismy, kdy člověk dělá naučené pohyby, které však nejsou zacíleny, nejsou prováděny za nějakým účelem.
 • Obnubilace není provázena narušením myšlení, nejsou přítomné bludy ani halucinace.
 • Není narušena schopnost orientovat se v prostoru
 • Po výpadku je amnézie

Typy obnubilace:

 • Jednou z nejznámějších forem je sombambulismus, tj. náměsíčnost (somnambulie)

Typ stuporózní – příznaky nejsou patrné, postižený je bez pohybu, oči upřené do prostoru, není reakce na oslovení, napětí svalů zůstává zachováno.

Typ deliriózní – postižený je v pohybu, hlučný, úzkostný, má bludy a halucinace.

Typ automatický – postižený se chová „divně“, jeho chování neodpovídá činnosti, kterou aktuálně provádí.

 • Gancerův syndrom je poměrně vzácný, příznaky připomíná demenci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here