Domů Nemoci Vyšetření, operace Odběr krve

Odběr krve

Odběr krve patří mezi velmi častá lékařská vyšetření, neboť poskytuje důležité informace o změnách a složení vnitřního prostředí organismu. Jakým způsobem se toto vyšetření provádí? Jaké hodnoty se u odebrané krve zjišťují? A jaké jsou důvody k odběru krve?

Odběr krve
Odběr krve

Základní lékařské vyšetření

Krev je základní biologický materiál posílaný do laboratoře ke zkoumání, a to protože má vysokou vypovídací hodnotu – současná medicína dokáže pomocí získaného vzorku krve zjistit čím dál více informací o zdravotním stavu pacienta. Nejčastější indikací k odběru krve jsou právě lékařská vyšetření. Pacientům se odebírá krev v případě podezření na různá onemocnění s různou mírou závažnosti (od celikakie, přes onemocnění štítné žlázy, až po onkologická onemocnění), dále po doužívání léků (kontrolní vyšetření po skončení užívání antibiotik), jako součást předoperačních vyšetření, v rámci těhotenské poradny u budoucích maminek, atd. Dalším důvodem pro odběr krve je získání cenného biologického materiálu od dárců. Dárcovství krve níže věnujeme samostatnou pasáž.

Krev se odebírá pacientům nejčastěji ze žíly v loketní jamce. Dále ji lze odebrat z prstu, toto vyšetření se provádí, když je potřeba jen malý vzorek (vyšetření z kapky krve), nebo u malých dětí. Poté je uzavřena do zkumavky, opatřena identifikačním údaji pacienta a odeslána do laboratoře ke zkoumání. Výsledky jsou známy v závislosti na náročnosti vyšetření a zdravotním stavu pacienta. V urgentních případech je nutné znát výsledky co nejdříve.

Krevní obraz

Nejčastěji prováděným vyšetřením ze vzorku odebrané krve je krevní obraz (KO).  Krevní obraz jakožto základní hematologické vyšetření, které se používá již od počátku 20. století, a umožňuje zjistit hematologická i jiná onemocnění. Krevní obraz je běžnou součástí lékařských vyšetření, preventivních prohlídek, příjmů pacientů k hospitalizaci v rámci předoperačních vyšetření, atd. Zjišťuje se při něm počet leukocytů, erytrocytů a krevních destiček, dále pak průměrná hmotnost a koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách, atd. Výsledky krevního oběhu, které jsou lékařům známy obvykle do 24 hodin, pak umožňují zjistit mnohé. Například klesající množství hemoglobinu současně s nízkým počtem erytrocytů zakládá podezření na anémii neboli chudokrevnost (častý nález v těhotenství), zvýšené množství bílých krvinek je známkou zánětu nebo v krajním případě onkologického onemocnění, jako je například leukémie.     

Dárcovství krve

Kromě lékařského vyšetření je dalším důvodem k odběru krve dárcovství. Odběr krve od dobrovolných dárců se provádí v transfúzních stanicích a dalších zdravotnických zařízeních. Obvyklý objem odebraného množství krve v případě dárcovství je 470 ml. Odebraná krev podléhá podrobným lékařským vyšetřením, než je dále použita ve zdravotnictví. Dárce musí splňovat některé níže zmíněné podmínky. Jde zejména o věk (dárce nesmí být mladší 18 let a starší 65 let), tělesnou hmotnost (která nesmí být nižší než 50 kg) a dobrý zdravotní stav (dárce nesmí trpět závažnou, zvláště pak nakažlivou chorobou, ani nesmí být těsně po doužívání antibiotik, atd.). Muži mohou darovat krev 5x ročně, ženy pouze 4x.  V případě darovaní pouze některých složek krve, například krevních destiček, je možný kratší časový interval dárcovství. Dárcovství krve se provádí jak za úplatu, tak bezplatně.   

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here