Domů Nemoci Ortopedie Osteolýza

Osteolýza

Osteolýza je medicínské označení pro úbytek kostní tkáně, který způsobuje závažné poškození kostí. K tomuto úbytku může docházet z několika příčin. Základní rozdělení spočívá v rozlišení primární osteolýzy (bez zjevné příčiny) a sekundární osteolýzy (vznikající v důsledku jiných onemocnění).

Příčiny úbytku kostní tkáně

Osteolýza je závažné onemocnění kostí, pro které je charakteristický úbytek kostní tkáně. Může být buď primární,

Osteolýza
Osteolýza

nebo sekundární. Primární osteolýza vzniká bez zjevné příčiny a může být také vrozená. Příkladem vrozené formy osteolýzy je fibrózní dysplazie nebo enchodróm. K rozvoji sekundární osteolýzy pak dochází v důsledku celé řady závažných onemocnění, infekčními nebo hematologickými nemocemi počínaje a onkologickými onemocněními konče.

Fibrózní dysplazie a enchodróm

Fibrózní dysplazie a enchodróm jsou typickými příklady primární vrozené osteolýzy. V případě fibrózní dysplazie je místo kosti nahrazeno vazivovou tkání, v případě enchodrómu pak nahrazuje vazivová tkáň chrupavku. Fibrózní dysplazie představuje poměrně vzácné onemocnění, kdy dochází k množení fibrózní tkáně v kostní dřeni s následkem deformity a zlomenin kostí. Nemoc postihuje především dívky, nejvíce postiženými oblastmi jsou končetiny a žebra. Enchodróm je nezhoubný nádor chrupavky, který se objevuje uvnitř kosti, nebo na kosti – nejčastěji v oblasti horních končetin.

Příčiny sekundární osteolýzy

Jak bylo uvedeno výše, k úbytku kostní tkáně může docházet až sekundárně, tedy v důsledku jiných závažných onemocnění – metabolických poruch (nejznámější metabolickou poruchou je osteoporóza neboli řídnutí kostí) nebo hematologických či onkologických nemocí.  Co se onkologických onemocnění týče, ta nemusí zahrnovat pouze nádory kostí, ale také ostatní nádorovitá onemocnění, jako je karcinom štítné žlázy nebo ledvin, kdy nádory metastazují právě do kostí.

Reakce na implantáty

Další možnou příčinou sekundární osteolýzy je reakce kosti na kovový implantát. Právě tato nežádoucí reakce kosti na kovový implantát je nejčastějším důvodem k provedení reoperace. Jedná se zejména o reoperace kolene nebo kyčelního kloubu.

Diagnostika

Osteolýza je diagnostikována na základě rentgenového vyšetření. Ložisko je třeba dále došetřit, k tomuto došetření se využívá několik metod, především CT vyšetření a magnetická rezonance. Další používanou metodou sloužící k zjištění aktivace ložiska a případně i dalších nálezů je scintigrafie. Za nejpřesnější metodu, která se využívá k přesnému stanovení konkrétní příčiny je biopsie – odběr vzorku tkáně, který je laboratorně prozkoumán.

Léčba onemocnění

Vzhledem ke své závažnosti (osteolýza zvyšuje náchylnost k tvorbě zlomenin a může vést až k imobilitě pacienta) vyžaduje osteolýza léčbu, která se odvíjí právě od konkrétní příčiny. Pokud jsou příčinou jiná onemocnění, léčba vychází právě z léčby těchto primárních onemocnění. Například fibrózní dysplazie se léčí chirurgicky a podáváním farmak (používaným přípravkem je pamidronát). U osteolýzy vzniklé v důsledku nádorovitých onemocnění se přistupuje k výškrabu a následné implantací kloubní náhrady. V případě pokročilého stadia rakoviny není vyloučena amputace končetiny. V klinické ortopedii se rovněž uplatňuje cementoplastika, metoda založená na vyplnění obratlů kostním cementem, a to když dojde k  zasažení oblasti páteře. U patologické osteolýzy se rovněž používá radioterapie.

Možnosti prevence

Vzhledem k množství různorodých příčin nejsou známy účinné možnosti prevence. Vzniku osteoporózy (metabolické poruchy, která může vést k osteolýze) lze do jisté míry předejít způsobem stravování, jídelníčkem bohatým na vápník a vitamín D.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here