Domů Nemoci Kosti a svaly Osteopenie

Osteopenie

Pozor, nezaměňujte si osteopenii s osteoporózou, jsou to sice příbuzné, ale jde přeci jen o dvě odlišné nemoci. Osteopenie je označována za předskokana osteoporózy. O co tedy jde? U obou chorob se problematika dotýká kostí, a to doslova její denzity (hustoty kostní tkáně a její pevnosti). K přirozenému pozvolnému řídnutí kostí dochází u lidí již přibližně od jejich 30 let věku, kdy se již nestihají kostní buňky obnovovat v takové míře, jako doposud. Pakliže poklesne hustota kostí o 10 až 25 %, trpí člověk osteopenií. V případě, že je řídnutí kostí ještě rozsáhlejší (nad 25%) osteopenie se stává osteoporózou.

O osteopenii

Je zajímavé, že byť je osteopenie předstupněm osteoporózy, kde je riziko zlomenin kostí mnohem vyšší, tak ve skutečnosti má osteopenie reálný počet zlomenin vyšší, než osteoporóza. Proč tomu tak je? Je to jednoduché, jelikož lidí s osteopenií je mnohem více, než s osteoporózou. Osteopenií trpí z 82% ženy a jejich počet přesahuje mnoho desítek milionů (jen v USA trpí na osteopenii přes 34 milionů lidí).

Příčiny vzniku osteopenie

Jak jsme již řekli, řídnutí kostí je zcela přirozenou záležitostí, avšak za větším řídnutím kostí se může skrývat celá řada příčin. Vliv na vznik osteopenie má významný vliv genetika. Dá se proto předpokládat, že pakliže se osteopenie anebo osteoporóza vyskytovala v rodině, zdědíte ji i vy. Dalším významným faktorem pro vznik osteopenie je menopauza s velkým úbytkem estrogenu anebo testosteronu. Osteopenii však může způsobit i cukrovka, chronické střevní onemocnění, RS (roztroušená skleróza), revmatická artritida, chronické zánětlivé onemocnění, užívání kortikoidů, chemoterapie, ozařování, ale také nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nezdravý způsob života, nevyvážená strava a nedostatek pravidelného pohybu. Velký vliv na to má i podvýživa s BMI pod 20.

Osteopenie

Diagnostika osteopenie

Diagnostika je možná již na počátku menopauzy, kdy je u nás i hrazená pojišťovnou. Jde o radiodiagnostické vyšetření na denzitu kostí s pomocí tzv. denzitometru. Vyšetření je bezbolestné, nenáročné a šetrné. Podle doktora Nelsona Watse z Centra pro osteoporózu v Cincinnati je tak časné vyšetření v mnoha případech zbytečné a mělo by se nechat na období po 65 věku života. Dříve by takovéto vyšetření měli podle něj absolvovat pouze rizikoví pacienti. Tedy ti s pozitivní rodinnou anamnézou, BMI pod 20, chronicky nemocní a lidé s určitou léčbou. Proč tomu tak je? Bohužel léky na léčbu osteopenie a osteoporózy mají určitou účinnost. Bylo zjištěno, že dlouhodobé užívání v průměru deseti let je bezpečné, avšak ještě delší užívání už tak pozitivní není. Léky pak rovněž ztrácí na své účinnosti.

Prevence osteopenie

Jak snížit rizikovost vzniku onemocnění anebo přechodu do mnohem komplikovanější osteoporózy? Základem prevence je zdravý způsob života. Představuje to vyváženou stravu s dostatkem vápníku (alespoň 1200 mg denně), jenž naleznete v mléčných výrobcích, ale také v ořechách, v máku, luštěninách a listové zelenině. A dále v dostatečném přísunu kvalitních bílkovin a vitamínu D. Vitamín D nám přitom poskytuje nejen sluníčko, ale i ryby, játra a žloutky. Druhým základním kamenem prevence a snížení rizika progrese nemoci je eliminace všech negativních faktorů, tedy alkoholu, kofeinových nápojů, kuřiva a fosfátů. Ženám může v průběhu menopauzy, ale i později pomoci hormonální substituční léčba. Velmi pozitivní vliv na hustotu kostí má pravidelný pohyb. Bylo dokonce zjištěno, že ženám, jež pravidelně navštěvovaly v tomto kritickém období po celý rok posilovnu, hustota kostí nejenže neklesla, ale naopak o 1 – 2% stoupla. No, není to bezvadné?

Léčba osteopenie

Ještě donedávna byl lékařský přístup k řešení osteopenie poněkud rozpačitý. Někdo léky podával a jiný nikoliv. Dnes již však existuje tzv. FRAX s jehož pomocí lékaři dokáží vypočítat rizikovost zhoršování onemocnění a tudíž dokáží zjistit, kdy je léčba medikamenty potřebná a kdy je dobré setrvat pouze na preventivních opatřeních. FRAX bere v potaz rodinnou anamnézu, vaši práci, onemocnění, způsob života a další okolnosti, jenž onemocnění ovlivňují, a podle těchto parametrů se pak lékař rozhodne, zda vám k preventivnímu režimu přidá bisfosfonáty anebo nikoliv. Alternativou bisfosfonátů (po deseti letech užívání) pak jsou Denosumab anebo Stroncium renalát. Mladším rizikovým ženám po menopauze se ještě před nasazením těchto léků dává hormonální substituční léčba (ženám s rizikem vzniku rakoviny prsu pak modulátor estrogenových receptorů).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here