Domů Nemoci Léky Ovestin

Ovestin

Ovestin představuje hormonální lék. Přesněji, jde o vaginální krém. Lék se užívá k léčbě atrofie dolní části urogenitálního traktu, za níž stojí nedostatek estrogenu. Je to předoperační a pooperační léčba žen po menopauze, jež podstoupily chirurgický zákrok v oblasti vagíny. Krém se dále užívá i jako diagnostický prostředek u nejednoznačného cervikálního stěru.

Kdo jej nesmí užívat

Je samozřejmostí, že jej nesmí užívat všichni s alergií na nějakou složku obsaženou v krému. Mimo toho jej pak nesmí užívat ženy, v jejichž anamnéze figuruje suspektní karcinom prsu anebo estrogenně podmíněné maligní tumory (například karcinom endometria). Lék dále nesmí užívat ani ty ženy, u nichž se vyskytlo nediagnostikované krvácení z genitálií, neléčená hyperplazie endometria a trápí je trombofilní porucha (porucha srážlivosti krve). Lék tím pádem nesmí užívat ani ti, kdo proděli anebo je zrovna trápí, trombóza hlubokých žil, plicní embolie, infarkt myokardu nebo třeba angina pectoris. Lék dále není určen ani pro nemocné s porfyrií nebo s nemocnými játry.

Zvláštní upozornění

Léčba hormony může být zahájena pouze tehdy, pokud příznaky nemoci nepříznivě ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je nutno zvážit rizika a přínosy léčby. Vždy by měly přínosy převažovat nad riziky. Před zahájením léčby je rovněž důležité nejprve vytvořit kompletní rodinnou a osobní anamnézu. Neobejdete se ani bez úvodního vyšetření, které vyloučí všechny kontraindikace. Počítat musíte i s pravidelnými kontrolami v průběhu léčby. Ženy by pak měly hlásit každou změnu, kterou na sobě odhalí, zvlášť, když jde o prsa. Rozhodně by neměly zanedbávat preventivní prohlídky a mamografické vyšetření.

Zvýšená pozornost

Lékař je nucen dbát zvýšené pozornosti pokud máte v anamnéze děložní fibroidy nebo endometriózu, rizikové faktory tromboembolických poruch, estrogenně podmíněné tumory, vysoký krevní tlak, špatnou funkci jater, cukrovku, lupus, žlučníkové kameny, bolesti hlavy, migrény, astma, otosklerózu a epilepsii. Ovestin totiž může zhoršit stav těchto nemocí.

Kdy je nutné léčbu okamžitě ukončit

  • Pokud se objeví žloutenka anebo se zhorší funkce jater
  • Dojde k výraznému zvýšení krevního tlaku
  • Začnou vás trápit migrény
  • V těhotenství

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky u tohoto léku jsou obvykle přechodné, někdy však mohou znamenat příliš vysokou dávku. K nejčastějším vedlejším účinkům patří onemocnění žlučníku, kožní onemocnění, demence u osob nad 65 let. Velmi vzácně se může objevit i rakovina endometria, karcinom ovárií nebo také tromboembolické komplikace (trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie), zvýšené riziko ischemické choroby srdeční i mozkové mrtvice.

Dávkování

V případě atrofie urogenitálního traktu se aplikuje jednou denně po dobu několika týdnů, pak je užívání snižováno v závislosti na ústupu příznaků. Nakonec by měla dávka skončit na jedné dávce dvakrát týdně. Lék je obvykle podáván v kombinaci s progesteronem, aby se předešlo hyperplazii endometria, případně rakovině endometria.

U předoperační a pooperační léčby se krém nanáší jednou denně po dobu dvou týdnů před zákrokem a dvakrát týdně po dobu dvou týdnů po zákroku. V rámci diagnostiky dochází k aplikaci jedné dávky každý druhý den v týdnu před odběrem stěru. Pokud zapomenete, musí se vzít hned, jak si vzpomenete, dávka se nesmí přeskočit. Zároveň však nesmí být aplikovány 2 dávky v jeden den.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here