Domů Uzdravim.cz Strana 3
Dávky o dlouhodobé ošetřování jsou jednou ze šesti dávek, které český systém nemocenského pojištění skýtá. Jde o jednu dávku vedle nemocenské, ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnání příspěvku v těhotenství a mateřství.  K čemu dávka o dlouhodobé ošetřovné...
Solar plexus je vegetativní nervová pleteň, která je umístěna v břišní dutině podél velkých cév, v oblasti truncus coeliacus, který obsahuje oba typy vláken, jak sympatiku, tak parasympatiku. Truncus coeliacus je tvořen dvěma ganglie (nervové uzliny), přičemž tato dvě ganglia mohou...
Langerhansonovy ostrůvky jsou součástí slinivky břišní, tj. pankreatu. Jedná se o mnohočetné okrsky, které obsahují buňky s endokrinní aktivitou. To znamená, že produkují látky, které uvolňují do krevního oběhu a mohou se tak dostat a ovlivnit další, i vzdálené, buňky....
Jícnová manometrie je jedna z metod, která se využívá k vyšetřování jícnu. V tomto případě jde o vyšetření funkčních poruch jícnu. Jícen je součástí horní části trávicí soustavy. Zajišťuje transport sousta z úst do žaludku. Postup sousta je zajištěn jícnovou peristaltikou. Krom toho existují...
Cyfra 21-1 je označení pro cytokeratinový fragment 21-1 z cytokeratinu 19. Cytokeratiny řadime mezi intermediární filemanta. Jedná se o kyselý protein nacházející se v cytoplazmě buněk jednovrstevného epitelu. Jeho molekulová hmotnost je 40 kDa. Využívá se k monitorování pacientů, kteří trpí nemalobuněčným...
Pancytopenie je označení pro snížení počtu všech druhů krevních buněk. Zahrnuje tedy anémii, netropenii, trombocytopenii, leukopenii…Pancytopenie vzniká na základě narušení krvetvorbu, tj. útlumu funkce kostní dřeně – myelosupresi. K němu může dojít při mnoha patologiích. Vyšetření pancytopenie: Nejdůležitějším vyšetřením je odběr kostní...
Decelerace znamená ztráta rychlosti, výrazné zpomalení, náhlé zastavení. To ovšem může ohrozit lidské zdraví. Jedná se o typ úrazu, resp. o mechanismus úrazu, tzv. decelerační trauma. Decelerační trauma může být způsobeno u čelního nárazu, při dopravních nehodách, pádech a nárazech...
S exkavací se setkáváme ve spojení exkavace papily zrakového nervu. Jedná se vyhloubení papily disku, který vytváří zrakový nerv, v sítnici. Fyziologická exkavace, tj. přirozená, je jemná a nedosahuje okrajů terče zrakového nervu. Terč/disk zrakového nervu: Pod pojmem terč/disk zrakového nervu se skrývá...
Lacerace je název pro roztržení nebo natržení tkáně. Lacerační zranění je nejčastěji způsobené ostrým nebo tupým předmětem nebo působením velké síly, např. při dopravních nehodách. Lacerace mívá nepravidelný tvar a nerovné okraje. Lacerace mohou být různě velké. Nejčastěji se setkáváme s laceracemi...
Bolest trapézového svalu patří v poslední době k velmi častým. Může za to ponejvíce přetěžování a nesprávné držení těla. Ty pak mohou způsobit bolest, kterou neucítíte pouze v místě hlavy, ale i v jeho okolí.  Co je trapézový sval Trapézový sval...