Domů Uzdravim.cz Strana 3
Pylorus, který má český název vrátník, je součástí žaludku. Je to místo, v němž žaludek přechází na duodenum (dvanáctník). Pylorus můžeme rozdělit do několika oddílů: Antrum pyloricum, což je předsíň vrátníku a je to první část pyloru, resp. jeho začátek při...
Precipitace je proces srážení. Jedná se o reakci, při níž v roztoku vzniká vlivem shlukování pevných látek precipitát, tj. sraženina, která je často okem dobře viditelná. Vytvořený komplex je málo nebo nerozpustný. Můžeme tak určit, zda je v médiu přítomný hledaný...
Laminektomie je chirurgický zákrok na páteři. Je to náročná operace, která vyžaduje zkušené odborníky. Během operace se odstraňuje zadní oblouk jednoho nebo více obratlů. V případě, že se odstraní pouze polovina obratlového oblouku, mluvíme o hemilaminektomii. Kdy se provádí: Útlaky míchy a...
Osteotomie je zákrok, při kterém se protíná kost. Je prováděna v případě, kdy je nutné upravit např. osu kosti, srovnat ji, či prodloužit nebo zkrátit. Přetětí umožní práci s kostí a „opravu“ defektu. Kost se může srovnat, upravit a poté je...
Spirochéty jsou druh bakterií, které jsou specifické tvarem. Jedná se totiž o spirálovité/šroubovicovité bakterie, které se mohou aktivně pohybovat. Mezi nejvýznamnější zástupce spirochét patří tyto bakterie: Bakterie patřící do rodu Borrelia, Leptospira a Treponema. Borrelia: Rod Borrelia v sobě zahrnuje více druhů bakterií, pro...
Subchondrální (pod chrupavkou) skleróza je následkem poškození chrupavky během artrózy, tj. je poškozená i kost přímo pod chrupavkou. Subchondrální kostní destička: Subchondrální kost je kostní vrstva, lamela, která leží přímo pod chrupavkou. Je dost porézní a má v sobě kanálky, které zprostředkovávají...
Dlouhodobě čistá a zářivá pleť správnou péči potřebuje především zevnitř. Podmínkou pro zdravou pleť je čistý organismus, nikoli “zázračné” kosmetické přípravky za x tisíc. Pyšněte se zářivě čistou pletí Regeneraci celého těla můžete podpořit detoxikační pleťovou maskou s Blendeou. Kombinace řeckého...
Vpáčený hrudník je vrozená deformace hrudníku, která může ve vážnějších případech přinášet i zdravotní rizika a obtíže. Je nutné vpáčený hrudník řešit. Mnohdy je spíš kosmetickým defektem. Příčiny vpáčeného hrudníku: Vpáčený hrudník je vrozená vada, geneticky podmíněná. Je tedy možné diagnostikovat...
Kořenový (radikulární) syndrom je jednou z nejčastějších příčin bolestí zad, je dán tím, že jsou poškozeny výstupy nervů, nervové kořeny z míchy v oblasti kostěné páteře. Může dojít k jejich dráždění či poškození (radikulopatie). Výskyt kořenového syndromu se zvyšuje s věkem. Formy: Nejčastěji jsou postiženy oblasti...
Osteogenesis imperfecta je skupina geneticky podmíněných onemocnění, které jsou charakterizovány křehkostí a lomivostí kostí. Mentální schopnosti jsou nenarušené. Objevuje se s frekvencí 1 na 10.000 až 30.000 porodů. Příčina vzniku osteogenesis imperfekta: V 90 % případů nemoci je mutace lokalizovaná do genu, který...