Domů Uzdravim.cz Strana 3
Nádory pohrudnice se nazývají maligní mezoteliomy. Vyskytují se zřídka, ale jsou poměrně agresivní a špatně léčitelné. Častěji se vyskytují u mužů než u žen. U 60 % pacientů je mezoteliom na pravé straně a v 5 % se vyskytují oboustranně. Pohrudnice: Vnitřní...
Makulopatie zahrnují stavy, kdy dochází k patologickým změnám v makule, což je místo nejostřejšího vidění na sítnici. Často se jedná o progresivní stav, tj. v průběhu času se zhoršuje a dochází k snižování zrakové ostrosti. Nejčastější druhy makulopatií: Věkem podmíněna makulární degenerace: S narůstajícím věkem dochází k degenerativním...
ELFO je zkratka pro elektroforézu na agarózovém gelu. Jedná se o laboratorní metodu, díky níž je možné „rozdělit“ bílkoviny v krevním séru dle velikosti a váhy molekuly. Koncentrace bílkovin v krvi se může měnit u některých patologických stavů. Je tedy možné...
Pylorostenóza je stav, kdy dochází k omezení průchodu tráveniny pylorem, který je zbytnělý, jinak změněný, zúžený. Pylorus je užší část žaludku, která přechází do dvanáctníku. Má také funkci svěrače a brání návratu tráveniny z dvanáctníku zpět do žaludku. Typy pylorostenóz: Pylorostenózy můžeme dělit...
Pod pojmem normoblast se skrývá normálně velké vývojové stadium erytrocytu (červené krvinky). Normoblast je také znám pod pojmem erytroblast. Vývoj erytrocytů: Erytrocyty vznikají z hematopoetické kmenové buňky, která dává vznik i dalším krevním elementům, tj. imunitním buňkám, destičkám... Z ní se vyvíjí prekurzor,...
Dolichosigma je označení pro prodloužení sigmoideum, které je součástí tlustého střeva. Tlusté střevo se skládá z: Vzestupného tračníku (colon ascendens) Příčného tračníku (colon transversum) Sestupného tračníku (colon descendens) Esovitá klička (sigmoideum) Colon descendens přechází v sigmoidemum, které se nachází v malé pánvi, prochází...
Možná jste se už setkali s tím, že vaši přátelé chodí na dentální hygienu. A možná si právě říkáte, že se jedná o zbytečnou službu, když existují zubaři. Proč je nutné chodit na dentální hygienu, to vám vysvětlíme. Jaký je...
Brugada syndrom patří mezi genetická onemocnění srdce, které zvyšuje riziko rozvoje fibrilace či extrasystol komor. Ty mohou vést i úmrtí, často se jedná o náhlá úmrtí bez předchozích obtíží. Nemoc se nejčastěji projeví kolem 40.−45. roku. Postižený gen: Jedná se autozomálně...
Cholangoitida je zánět postihující žlučové cesty. Může mít podobou akutní i chronickou, příčiny mohou být infekční i neinfekční. Akutní infekční zánět může nemocného ohrozit na životě. Příčiny vzniku cholangoitid: Infekce, nejčastěji střevními bakteriemi Přítomnost žlučových kamenů, které ucpou odtok žluči,...
Gastritida je označení pro zánět žaludku, žaludeční sliznice. Pokud postihuje antrum, část žaludku před pylorem (vrátníkem), jedná se o antrumgastritidu také známou pod pojmem antrální gastritida. Antrumgastritida má nejčastěji podobu chronického zánětu (méně často může být i akutní), tedy zánětu mírnějšího,...