Domů Uzdravim.cz Strana 358
Fosamax je lék užívaný zejména na léčbu osteoporózy a dalších kostních onemocnění. Přestože pomáhá tisícům pacientů na celém světě v boji s osteoporózou, nedávné případy z USA ukazují, že stejně jako při užívání jakýchkoli jiných léčiv, je potřeba jeho...
Úraz elektrickým proudem je velmi nebezpečný a je proto k němu přistupovat s maximální opatrností. Při nesprávném postupu totiž hrozí riziko úrazu elektrickým proudem i zachránci. Základní pravidlo první pomoci při úrazu elektrickým proudem proto zní - vždy nejprve...
Stavba zrakového ústrojí Hlavním orgánem zrakového ústrojí člověka je oko, které slouží k vnímání světelných podnětů. Je uloženo v očnici (orbita) a je tvořeno oční koulí, která se skládá ze 3 vrstev: Bělima (sclera) je zevní vazivová vrstva oka, která má...
  Popáleniny jsou bolestivá poranění, která vznikají působením vysoké teploty, chemikálií, elektřiny nebo ozáření či oslunění na povrch těla. Popáleniny se hojí velmi pomalu a v případě závažnějších popálenin často dochází k infekci a k tvorbě znetvořujících jizev. Mezi...
Trávení potravy znamená její zpracování. Probíhá jednak mechanické trávení jehož úkolem je rozmělnění potravy na menší části, promíchání potravy s trávicími šťávami a posouvání potravy trávicí trubicí a také chemické trávení, kdy se pomocí enzymů obsažených v trávicí šťávě dochází...
Trávicí soustava zajišťuje příjem a zpracování potravy a odstranění nestravitelných zbytků z těla ven. Trávicí trubice se skládá ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny a peritonea. Stavba trávicí trubice Dutina ústní (cavum oris) slouží k příjmu potravy. Zajišťuje mechanické rozmělnění potravy a...
Dýchací soustava zajišťuje sycení krve kyslíkem, výměnu dýchacích plynů mezi tělem a okolím a odvádní z těla oxid uhličitý. Rozlišujeme takzvané vnější dýchání a vnitřní dýchání. Vnější dýchání zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví. Naopak vnitřní dýchání je...
Přestože vymoženosti dnešní medicíny dokážou nemocnému člověku dlouhodobě zajistit základní životní funkce, i v dnešní době je na některé nemoci medicína krátká. Pokrok na poli medicíny tak paradoxně vede do slepé uličky. Na jedné straně lze díky přístrojům na podporu dýchání...
Poranění oka mohou být velmi bolestivá a v závažných případech mohou způsobit i ztrátu zraku. Proto je důležité znát zásady první pomoci při poranění oka a naučit se je používat. Pamatuje si, že i při lehčích poraněních oka je vždy nutné...
Kosterní a svalová soustava zajišťují oporu měkkých částí těla a umožňují nám pohyb. Zejména takzvané dlouhé kosti, jako je například kost stehenní nebo bércová nesou celou zátěž lidského těla a musí vydržet opravdu velký tlak. Obecně platí, že kosti nejvíce...