Domů Nemoci Ostatní Paliativní léčba onkologických pacientů

Paliativní léčba onkologických pacientů

Péče o paliativně onkologicky nemocné není problematika, která by se dala komplexně shrnout do pouhé stránky a půl, pokusíme se však tuto kazuistiku nastínit.

Co je paliativní péče

Pod pojmem paliativní péče se rozumí komplexní odborná péče o závažně nemocné s neléčitelným a život zkracujícím onemocněním. Nemusí přitom jít pouze o onkologické onemocnění, ale týká se to i jinak nemocných osob, jejichž život směřuje k jedinému konci, který již není možno jinak řešit, a to k smrti, k níž dojde pravděpodobně během několika týdnů až měsíců. Snahou této péče je odborná podpora těchto lidí, se zachováním jejich možností, usnadněním realizace a plnění jejich přání.

Čeho se paliativní péče dotýká

Komplexní péče se týká nejen tělesných obtíží, ale i duševních, sociálních a spirituálních problémů.

Tělesné

Nejvíce se v této oblasti řeší bolest, dušnost, nevolnost, nechutenství, slabost, potíže s vylučováním, krvácivými projevy a hygienou.

Duševní

K dalším často řešeným problémům paliativně nemocných náleží úzkost, deprese, osamělost, dezorientace a přijmutí své prognózy.

Sociální

Sociální problematika se zabývá finanční situací, která u mnohých bývá velice špatná, a proto se v rámci této paliativní péče je snahou pečujících zlepšit finanční zázemí nemocného a k tomu patří vyřízení hmotné nouze a dalších příspěvků. Dále se snažíme zlepšit vztahy v rodině, pomoci vytvořit poslední vůli, zajistit převody vlastnictví a vše okolo majetku.

Spirituální

Do komplexní péče náleží pomoc se smířením stavu, tvorba rituálů a v případě věřících umožnění komunikace s duchovním a vykonáváním náboženských úkonů.

Kdo paliativní péči poskytuje

Tuto péči poskytují odborníci na paliativní péči v hospicích, nemocnicích, paliativních ambulancích v nemocnicích, ambulancích bolesti i specializovaných ambulancích zaměřených na paliativních.

Kde je paliativní péči poskytována

Paliativní péče je poskytována v domácím prostředí, kdy se na péči podílí kromě rodiny i odborníci. Jde především o mobilní hospice, jehož součástí jsou speciální týmy odborníku specializovaných na paliativní péči, ale i agentury domácí péče. Dále může být tato péče poskytována v domovech pro seniory, hospice, nemocnic, léčebny dlouhodobě nemocných, v nemocnici následné péče anebo v psychiatrických léčebnách.

Čeho se u umírajících snažíme docílit

Potřeby umírajících jsou různé, jde o individuální záležitost, kterou ovlivňují osobní potřeby, adaptace se stavem i danou diagnózou. Jde především o to, aby nemocný nestrádal a netrpěl bolestí. Zbytečně se jeho utrpení neprodlužovalo a nezdržovala se smrt. Důležité je, aby nemocný neumíral o samotě a bez kontaktu se svými blízkými, ale ideálně v domácím prostředí nebo v nemocnici (nebo jinde) s neomezenými návštěvami. Do poslední chvíle je zde i velká snaha o co největší soběstačnost a sebeobslužnost. Zachována přitom musí být sebeúcta a důstojnost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here