Domů Nemoci Léky Pamba

Pamba

Pamba je lékařský přípravek, s nímž se člověk zase až tak často nesetká. Je dostupný pouze na lékařský předpis a je aplikován do svalu, do žíly anebo jej můžete užívat i v tabletách. Jeho hlavní léčebnou látkou je kyselina aminomethylbenzoová.

K čemu se Pamba užívá

Lék se předepisuje k zastavení krvácení. Působí proti krvácení.

Jak ten lék funguje

Kyselina aminometylbenzoová blokuje účinek plazminu na fibrin. Ten je základem krevních sraženin. Přičemž plazmin fibrin rozpouští a podporuje tím zvýšené krvácení. Zablokováním nadměrných účinků plazminu pak dochází ke stabilizaci fibrinu, čímž pak dochází ke zlepšení srážlivosti krve.

Indikace

Indikace Pamby je k profylaxi a léčbě krvácení u dospělých. Pomoci může i u generalizované hyperfibrinolýzy. Indikována je v těch případech, které není nutno řešit chirurgicky (endoskopicky). Nejčastěji se předepisuje u krvácení z močových cest, krvácení z nosu, gynekologických krvácení, po gynekologických operacích, po prostatektomii, trhání mandlí a také i u krvácení po zubařských zákrocích, případně tam, kde dochází k vykašlávání menšího množství krve. Pomoci může i v případě předávkování léky proti srážlivosti.

Jak se Pamba užívá

Pokud jde o tablety, tak se Pamba užívá 2-3x denně. Další dávkování by mělo být upraveno podle toho zda se zdravotní stav nezlepšil a jaké jsou výsledky testů srážlivosti. Maximem však jsou 4 tablety denně.

Co se týká injekcí, tak ty se aplikují nejvíce do svalu nebo do žíly. U akutního krvácení se aplikuje 50-100 do žíly nebo svalu. Další dávky se pak řídí  podle výsledků testů srážlivosti. V případě, že by měl být lék podáván žilně po nějakou dobu trvale,jedná se obvykle o naředěné dvě ampule Pamby do stříkačky s fyziologickým roztokem nebo glukózou. Rychlost aplikace je obvykle nastavena tak, aby do žíly bylo aplikováno 100 mg za hodinu.

Jestli se lék užívá ve chvíli, kdy je nutno zastavit trombolitickou léčbu nebo streptokinázu, podává se jednorázově 50 mg do žíly. U léčby krvácivého onemocnění (fibrinolytického krvácení) se užívá lék jako přídatný preparát k základní léčbě ve výši 50-100 mg nitrožilně.

Kontraindikace

Přípravek se samozřejmě nesmí užívat v případě přecitlivělosti na jakoukoliv látku.

Dále jej nesmí užívat nemocní s těžkou ledvinovou nedostatečností, těhotné na začátku těhotenství, nemocní, kterým krvácí do sklivce a hyperkoagulační fáze. Zvláštní pozornost je nutné věnovat nemocným s vyšší srážlivostí krve, těhotným a kojícím ženám. Těm je možno Pambu dávat pouze v případě té nejvyšší naléhavosti a jen s tou největší opatrností.

Nežádoucí účinky

Po užití Pamby se může objevit nevolnost, zvracení, průjem, závratě, kolísání krevního tlaku i zvýšení tepové frekvence. Vzniknout mohou koliky močových cest.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here