Domů Nemoci Psychické nemoci Panická porucha

Panická porucha

Panická porucha patří mezi úzkostné poruchy. Je spojená s opakovanými záchvaty silné, až paralyzující úzkosti, tj. panickými atakami. Ty se až dvakrát častěji vyskytují u žen v porovnání s muži. Udává se, že panickými atakami trpí cca 2 až 4 % populace

Rozdíl mezi panickými atakami a fobiemi je ten, že záchvat úzkosti u fobií je vyvolán specifických spouštěčem, např. pavoukem, u panické ataky nemusí být patrný žádný spouštěč a výskyt atak tak není možné předvídat. Mohou přijít doslova jako blesk z čistého nebe. 

Příčiny panických atak:

Důvody rozvoje panických atak nejsou zcela známé. Roli patrně hraje dědičnost a stresy a trauma, které jsme prožili během života, včetně dětství. Ke vzniku panických atak mohou také přispět životní změny, nedostatek spánku, přepracovovanost atd. 

Příznaky panické ataky:

Panickou ataku provází psychické i fyzické příznaky. Průběh je velmi individuální, ale nejčastěji se vyskytují tyto příznaky:

Fyzické příznaky panické ataky: 

 • Pocity tíže, bolestí a svírání na hrudníku
 • Svírání v oblasti krku, knedlík v krku
 • Zrychlená či nepravidelná srdeční akce (tachykardie)
 • Bolesti v hlavě
 • Pocity dušnosti
 • Třes svalů
 • Návaly horka nebo naopak chladu
 • Závratě, nestabilita
 • Nevolnost až zvracení
 • Mžitky před očima
 • Poruchy zraku
 • Sucho v ústech

Psychické příznaky provázející panickou ataku

 • Úzkost a napětí
 • Neklid 
 • Pocit ztráty sebeovládání
 • Pocit, že člověk umírá, tj. strach ze smrti
 • Depersonalizace a derealizace

Léčba panických atak:

U jakýchkoli psychických poruch je důležité začít je řešit co nejdříve. Panické ataky nejsou výjimkou. 

Vzhledem k tomu, že se panické ataky projevují i fyzickými příznaky, je potřeba nejprve vyloučit fyzické nemoci,  např. onemocnění srdce, plic, epilepsii atd. Při vyloučení fyzických onemocnění je možné pracovat s diagnózou panické ataky a zahájit terapii. 

V léčbě panických atak se uplatňují nefarmakologické a farmakologické postupy

Mezi nefarmakologické patří psychoterapie. Klient se vzdělá o panických atakách, o bludném kruhu úzkosti a také může dostat rady, jak panickou ataku co nejlépe zvládnout, jak rozpoznat její nástup a zabránit rozvinutí akutní fáze. 

Pomoci mohou i různé techniky, které pomohou klienta uvolnit, tj. relaxace, meditace, dostatečné množství spánku atd.

Farmakologické postupy zahrnují mnohé léky. Volí se hlavně antidepresiva pro stabilizaci stavu. Při akutním stavu se pak doporučují benzodiazepiny (anxiolytika). Někteří pacienti profitují z podávání antipsychotik. 

Prognóza panických atak:

Časná léčba je spojená s vyšší pravděpodobností, že dojde i vymizení panických atak. Udává se, že až u 40 % osob jsou panické ataky dlouhodobým, či dokonce celoživotním problémem navzdory léčbě. U některých osob může dojít k vymizení atak i bez léčby. Je to velmi individuální. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here