Domů Nemoci Vyšetření, operace PAPP-A, pappalysin 1

PAPP-A, pappalysin 1

PAPP-A  (pregnancy associated plasma protein-A) je bílkovina, která byla poprvé popsána v roce 1972. PAPP-A se vytváří během těhotenství, jelikož jej produkuje placenta a embryo.  Jeho hladina se zvyšuje během těhotenství, jak roste placenta a plod. Maximální hodnoty má před porodem a začíná se vytvářet během prvního trimestru. PAPP-A je heterotetramer, tj. má 4 podjednotky, které nejsou stejné.

V nízké koncentraci se může objevit i u netěhotných a také u pacientů, kteří mají srdečně-cévní nemoci, např. nestabilní aterosklerotické pláty v tepnách. V těchto případech se však jedná o homodimer, tj. je složený ze dvou stejných částí. Je tedy možné odlišit, zda je to PAPP-A těhotenský nebo spojený s nemocí.

Funkce PAPP-A:

Protein má různé funkce.

 • Prevence napadení plodu a placenty matčiným imunitním systémem. Plod totiž nese i pro tělo matky cizí antigeny, tj. od otce.
 • Podporuje tvorbu cév, které jsou pro zásobení placenty a plodu důležité.
 • Štěpí různé substráty (bílkovinu vážící se a neutralizující funkci jednoho z důležitých růstových faktorů (insulin-like growth faktor), což vede k lepšímu dělení a růstu buněk. To je potřebné pro růst plodu.
 • Podporuje hojení
 • Zvýšení adheze, přilnutí plodu i placenty k děložní sliznici
 • Podporuje růst placenty samotné

Vyšetření PAPP-A:

Vyšetření PAPP-A se provádí v rámci těhotenských screeningů, při nichž se vyšetřuje také hodnota hCG (lidský choriový gonadotropin), fβhCG (podjednotka hCG), uE3 (volný estriol). Jedná se tedy o vyšetření krevního vzorku.

Hodnoty PAPP-A:

Nízké hodnoty PAPP-A jsou spojeny s mnoha patologickými stavy, např.:

 • Plod s abnormálním počtem chromozomů, např. Downův syndrom, Patauův syndrom, Edwardsův syndrom
 • Problémy s placentou, jejím růstem a schopností zásobovat plod kyslíkem a živinami
 • Snížení růstu plodu, růstová retardace
 • Preeklampsie, která může přejít v eklampsii, která může vyústit v úmrtí plodu i matky
 • Abrupce placenty, odloučení placenty, což vede ke krvácení a často k úmrtí dítěte a ohrožení matky na životě
 • Předčasný porod
 • Porod mrtvého plodu
 • Potrat

U Downova syndromu se ale po 14. týdnu těhotenství dostávají nízké hodnoty PAPP-A do normálních hodnot. Z toho důvodu se toto vyšetření provádí od 11. týdne.

Nelze však vyjít pouze z hodnot PAPP-A, je potřeba číst hodnoty tohoto markeru v souvislosti s dalšími vyšetřovanými hodnotami a ultrazvukem. Obzvláště v případě, že jsou zachyceny patologické hodnoty tohoto parametru v kombinaci s dalšími, je vhodné provést podrobnější vyšetření, např. vyšetření plodové vody, choriových klků či pupečníkové krve, aby se vyloučilo poškození plodu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here