Domů Rodina a vztahy Paragraf na pohřeb

Paragraf na pohřeb

Víte, že v životě občas jsou dny, kdy není možné jít do práce. Od těch pozitivních, až po ty negativní. K těm nejtěžším okamžikům v životě patří bezesporu ztráta někoho blízkého. Víte, že na velký počet těchto situací máte nárok na volno ze zákona, a to dokonce i s náhradou mzdy?

Úmrtí v rodině

Jednou z takových situací je i úmrtí v rodině. V případě, že budete zařizovat pohřeb, náleží vám dle tabulky 1-2 dny placeného volna. V den pohřbu je vás pak zaměstnavatel nucen uvolnit, rovněž s náhradou mzdy. Neplatí to pouze u vzdálenějšího člena rodiny, tedy v případě strýce nebo tety. Aby tomu tak bylo, v den pohřbu si nechte vystavit potvrzení od pohřebního ústavu. Na jeho podkladě vám totiž následně den zaměstnavatel proplatí podle vaší průměrné mzdy.

Na kolik dnů volna máte nárok?

Na dva dny placeného volna máte nárok k zařízení pohřbu svého manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte. Den placeného volna na zařízení pohřbu máte v případě pohřbu rodičů, sourozence, rodičů partnera, dítěte manželka nebo manželky, sourozence manžela nebo manželky. Na placené volno v den pohřbu máte i v případě pohřbu vnučky, vnuka, prarodičů a u všech výše zmíněných případů.

Osoba blízká

V případě, že zesnulý není rodinný blízký, avšak je vám blízký, nárok na placené volno bohužel nemáte. Se zaměstnavatelem se v tomto případě můžete domluvit na dovolené anebo se s ním můžete dohodnout na jiném způsobu řešení, třeba na nadpracování nebo na neplaceném volnu. Nárok na placené volno nemáte a dokonce vám zaměstnavatel není povinen dát ani jiné volno.

Pohřeb kolegy v práci

Zajímavou skupinu představuje účast na pohřbu kolegy z práce. I to je totiž možné. Placené volno pak čerpáte na nezbytně nutnou dobu spojenou s pohřbem, pokud je vaše účast podmíněna pokynem vašeho zaměstnavatele. Neexistuje, abyste dostali příkaz na účast a den byl stáhnout z vaší dovolené, nebo se jednalo o den neplaceného volna.

Kdo nemá nárok na placené volno

Nárok na placené volno nemáte tehdy, když sice se zemřelým žijete ve společné domácnosti, ale nejste v žádném příbuzenském vztahu a nejde o vašeho druha anebo družku. Nárok nemáte ani tehdy, když s takovým člověkem nebydlíte. Jde především o úmrtí lidí blízkých, leč přeci jen příbuzensky vzdálených, tedy strýce, tetičky, sestřenic, bratranců, přátel, nevlastních příbuzných, prababičky nebo pradědečka.

Aby bylo volno na pohřeb placený

Abyste takové volno měli proplacené, je nutné si ho nechat potvrdit na pohřební službě. T vám na požádání toto potvrzení k pohřbu vystaví. Musíte však o toto potvrzení žádat tu pohřební službu, u níž jste pohřeb zařídili.

Paragraf na pohřeb

Nárok na placené volno může odpadnout v tom případě, pokud v daném měsíci máte na svém kontě jistý prohřešek, a to neomluvenou absenci v zaměstnání. Jde o vyhlášku 108/1994Sb. zákona. V takovém případě se pak může stát, a zaměstnavatel na to má právo, že vám zaměstnavatel volno na pohřeb odmítne.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here