Domů Nemoci Psychické nemoci Paranoidní schizofrenie

Paranoidní schizofrenie

Paranoidní schizofrenie je nejčastější formou schizofrenie, závažného psychického onemocnění, které se vyznačuje selháváním myšlenkových procesů, sníženou schopností vnímat emoci a poskytovat na ně adekvátní odezvu. Co tuto nemoc způsobuje? Jak se paranoidní schizofrenie projevuje? Jaké jsou možnosti léčby? A lze nějakým způsobem rozvoji tohoto onemocnění předejít?

Paranoidní schizofrenieCo je příčinou?

Za hlavní příčinu rozvoje schizofrenických poruch se považují abnormální funkce mozku, k čemuž dochází v důsledku nadbytku dopaminu, látky sloužící k přesunu informací mezi jednotlivými mozkovými buňkami. Vlivem zvýšené hladiny dopaminu dochází k neschopnosti mozku zpracovat všechny informace a odlišit důležité od nedůležitých. Na rozvoji nemoci se pak podle odborníků podílejí další faktory, a to zejména dědičnost (pravděpodobnost, že se onemocnění v rodině pacienta vyskytlo, podstatně zvyšuje riziko, že jím bude trpět i pacient), problematický prenatální vývoj a komplikace v těhotenství, dále pak zneužívání návykových látek a sociální prostředí, ve kterém se pacient nachází, zejména pak to, v němž se nacházel v dětství. Jako spouštěče nemoci pak mohou fungovat některé životně nepříznivé situace, jako je například zklamání v lásce, rozchod rodičů, atd.

Příznaky a projevy

Paranoidní schizofrenie, jakožto nejčastější forma schizofrenie, se projevuje poruchami myšlení, jako jsou bludy (pacient se domnívá, že je někým pronásledován, nebo postižen závažnou nemocí, může být například přesvědčen, že mu někdo vkládá do mozku své myšlenky, nebo mu je naopak bere, nebo, že má ve svém těle cizí tělesa nebo zvířata). Pacienty nejvíce trápí sluchové halucinace, slyší hlasy, které mu dávají různé instrukce a příkazy, a on je musí plnit. Hlasy mohou pacientovi také nadávat. Paranoidní schizofrenici mohou být i agresivní. Přítomnost těchto symptomů je u jednotlivých pacientů individuální.

Léčba

Schizofrenie se léčí užíváním antipsychotik, léků, které příznivě ovlivňují myšlenkové pochody pacientů a pomáhají předcházet halucinacím a dalším projevům nemoci. Bohužel tyto léky mají celou řadu nežádoucích vedlejších účinků, mezi nimi i zvýšené riziko rozvoje Parkinsova syndromu. Dalšími používanými léčebnými metodami pak jsou různé psychoterapeutické metody (jako je trénink pozitivního myšlení), nebo naopak šoková terapie. Důležitou součástí léčby je také psychická a sociální podpora (ideálně od členů vlastní rodiny), třebaže pacient může působit dojmem, že o ni nemá zájem. V závažných případech, kdy pacient představuje hrozbu sám pro sebe (mnoho schizofreniků umírá v důsledku sebevraždy) i pro své okolí, vyžaduje stav pacienta hospitalizaci v léčebném zařízení.

Prevence

Jak bylo uvedeno výše, riziko, že pacient onemocní schizofrenií, do velké míry ovlivňuje dědičnost. Při výchově dětí, které mají k této nemoci genetické predispozice, je proto extrémně důležité, dbát na jejich psychickou pohodu, tzn. na vytváření a uchování přátelské atmosféry v rodině a na projevování dostatku emocí mezi rodiči, a zejména ve vztahu k jejich osobě. To je důležité po celé období dětství, zvláště pak v náročném pubertálním období.

Vzhledem k tomu, že dalším rizikovým faktorem pro rozvoj této psychické nemoci je neharmonický nebo komplikovaný prenatální vývoj, je velmi důležité nepodceňovat význam prenatální péče. Protože na rozvoji schizofrenie se může podílet také zneužívání drog, zejména pak konopí, patří  mezi preventivní opatření i vyvarování se užívání těchto návykových látek.

V případě projevů počínající schizofrenie by pak měla být co nejdříve zahájena léčba, neboť onemocnění mívá tendenci se s věkem a postupem času zhoršovat. Nehledě na to, že neléčený pacient může ublížit jak sobě, tak ostatním.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here