Domů Nemoci Vyšetření, operace Paraprotein v krvi, paraptoteinémie

Paraprotein v krvi, paraptoteinémie

Paraprotein je produkován patologicky změněnými plazmatickými buňkami, jedním klonem, tj. výchozí poškozená buňka se dělí a vytvoří množství stejných buněk. Paraprotein v krvi provází např. monoklonální gamapatie MGUS, plazmocytom, amyloidózy

Plazmatické buňky:

Plazmatické buňky pocházejí z aktivovaných B lymfocytů, které se setkají s antigenem (bílkovinnou molekulou např. na povrchu bakterie), proti němuž umí tvořit protilátky. B lymfocyty produkují malé množství protilátek, pokud proběhne jejich změna na plazmatickou buňku, produkuje velké množství protilátek.

Paraprotein:

Paraprotein je bílkovina produkována plazmatickými buňkami. Jedná se o monoklonální protilátku, která je v nadbytku (IgG, IgA, IgM), nebo o její části, např. lehké či těžké řetězce, z nichž se protilátka skládá.  Jelikož je produkován jedním klonem, je homogenní, tj. pouze jeden typ. Nejznámějším paraproteinem je Bence-Jonesova bílkovina, kterou nacházíme v moči osob s mnohočetným myelomem. Jedná se o lehké imunoglobulinové řetězce.

Příznaky paraproteinu v krvi:

 • Snížení průtoku krve cévami, krev je vinou vysoké koncentrace paraproteinu hyperviskózní, tj. je přítomen hyperviskózní syndrom
 • Narušení prokrvení
 • Poškození ledvin v přítomnosti Bence-Jones bílkoviny
 • Narušení imunity a častější infekce, více paraproteinu v neprospěch potřebných protilátek
 • Narušení srážlivosti krve, trombózy

Detekce paraproteinu:

Paraprotein se nejčastěji detekuje z žilní krve, popř. z moči.

 • Elektroforéza: během elektroforézy se rozdělují bílkoviny z krve do frakcí, tj. dle své hmotnosti a velikost. Frakcemi jsou albumin, alfa, beta a gamma bílkoviny. Pokud je nalezena M-komponenta, tj. naroste celkové množství  gamma bílkovin, kam patří gamma globuliny (protilátky) provádí se další vyšetření.
 • Imunoelektroforéza: při níž se elektroforeticky rozdělí sérové imunoglobuliny dle typů na IgG, IgM, IgA a zjistí se, který je v nadbytku.
 • Imunofixace: je vyšetření vycházející z výsledků elektoforézy, při níž se rozdělí bílkoviny na frakce, a následně dochází k precipitaci, tj. přidání specifických antisér, s nimiž vytvoří paraprotein detekovatelný komplex. Pokud přidáme protilátky proti lehkému řetězci IgG, dojde k navázání pouze na IgG a jejich zobrazení.
 • Kvantitativní stanovení paraproteinu: v tomto případě se vypočítává zastoupení paraproteinu v celkovém proteinu, jeho množství.
 • Stanovení volných řetězců: detekce lehkých řetězců imunoglobulinů. Je možné doplnit o index lehkých řetězců kappa/lambda.

Nemoci s výskytem paraproteinu:

Paraprotein se vyskytuje u nemocí, u nichž dochází ke změnám plazmatické buňky. Jedná se o lymfoproliferativní syndromy.

 • Mnohočetný myelom, tj. plazmocytom
 • Monoklonální gamapatie MGUS
 • Primární amyloidóza
 • Waldströmova makroglobulinémie
 • Lymfomy a leukémie
 • Onemocnění lehkých řetězců

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here