Domů Nemoci Ostatní Pavel Pafko

Pavel Pafko

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze-Motole, patří mezi nejznámější lékaře české i slovenské medicíny. Jako chirurg působí už přes 45 let a za tuto dobu provedl na desítky tisíc operací. Přestože letos oslavil sedmdesátku, je stále velmi aktivní v pracovním i soukromém životě. Znát jej můžeme například jako chirurga, který před lety odebral zhoubný nádor z plic tehdejšího prezidenta Václava Havla.

Cesta k medicíně

Profesor Pavel Pafko se narodil 3. července roku 1940 ve slovenské Bratislavě. Jeho tatínek zde pracoval jako právník a maminka byla Češka. V Bratislavě taktéž navštěvoval střední jedenáctiletou školu, kterou absolvoval maturitní zkouškou v roce 1957. Poté se rozhodl pro studium medicíny na FVL UK v Praze (Fakulta všeobecného lékařství, dnes 1. lékařská fakulta), kam byl přijat na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek na bratislavské fakultě. Po promoci se v Praze usídlil natrvalo a přijal práci asistenta v Anatomickém ústavu. Zároveň vykonával práci externisty na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku, kde se pravděpodobně začínal rodit nový špičkový chirurg.

Profesní růst

V roce 1966 mění Pavel Pafko své působiště na III. chirurgickou kliniku, kde začínal jako sekundární lékař. Atestace z oboru chirurgie zde získává záhy po nástupu, a to v roce 1967 (I. stupeň) a 1972 (II.stupeň). Mezi tím, v letech 1968-9 pobýval na zahraničních stážích v krajské nemocnici v Nordhornu (SRN), ale i v jiných městech v Evropě i za oceánem – studijně-pracovní příležitost získal krátce i v Lipsku, Uppsale, Pittsburgu, Moskvě a Vídni. Následující data už sama o sobě charakterizují raketový růst jeho profesní dráhy: v roce 1981 obhájil kandidaturu věd, v roce 1986 se stává docentem, 1989 doktorem věd a o rok později byl jmenován profesorem.

Specializace prof. Pafka

Prof. Pavel Pafko se v současnosti specializuje na chirurgii v oblasti břišní a hrudní, do spektra jeho působení patří náročné operace jater, plic a slinivky. V 70. letech se věnoval především traumatologii a v letech 80. chirurgii jícnu. Významně se zasloužil o zavedení transplantace plic do České republiky. Tomuto programu se několik let intenzívně věnoval, až se mu v roce 1997 podařilo uskutečnit první transplantaci tohoto druhu v naší zemi. Úkol to nebyl snadný, protože pro tak náročné operace bylo nutné obstarat dostatečnou finanční podporu a také nové prostory, které by vytvořili standardní zázemí pro široký tým specialistů skládající se z pneumologů, kardiochirurgů, imunologů, anesteziologů a pracovníků rentgenologie. Pracoviště potřebovalo také prostory pro laboratoře a resuscitační oddělení. Profesor Pafko si nakonec získal podporu ministerstva zdravotnictví i vedení fakultní nemocnice v Motole, kam se mu podařilo celou III. chirurgickou kliniku v roce 1997 přestěhovat. Zde vybudoval zařízení vybavené potřebnou moderní technikou a provádí zde všechny druhy operací z hrudní a břišní chirurgie podle evropského standardu.

Vědecká činnost

Kromě praktické chirurgické práce je prof. Pafko aktivní i v činnosti vědecké. Je místopředsedou  České chirurgické společnosti, kde zastává post předsedy její hrudní sekce. Současně působí jako zástupce České a Slovenské republiky v Evropské asociaci hrudních chirurgů. Své slovo odborníka uplatní i v komisi pro udělování titulů „kandidát věd“ při 1. LF UK a „doktor věd“ v chirurgii. Jako výsledek své klinické i experimentální vědecké práce publikoval mnoho článků, monografií, učebních textů a knih.

Profesor Pafko si stále úspěšně udržuje svou životní kondici. Jeho práce se vyznačuje pilností, aktivitou a precizností, jako člověk působí skromně a moudře. I díky tomu patří mezi nejlepší české i slovenské chirurgy. Oblíben je i jako vysokoškolský profesor, posluchači je vnímán jako lidský a nepovýšený. Svou životní vitalitu si udržuje pravidelným sportem – miluje cyklistiku a ovládá jízdu na velocipedu – typickém obřím kole. Potěšit jej dokáže i dobrá hudba a divadlo. Pravidelné sportování a pohyb doporučuje každému, kdo chce zlepšit svou fyzickou i duševní kondici.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here