Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Plicní edém

Plicní edém

Plicní edém neboli otok plic je život ohrožující stav, při kterém dochází k filtrování krevní tekutiny do plicních sklípků, která se začne v plicích hromadit, a může způsobit respirační selhání. Nejčastější příčinou plicního edému je levostranné selhání srdce, které nedokáže zajistit dostatečné odčerpání tekutin z plicního oběhu. Léčba spočívá ve snížení obsahu tekutin v plicním řečišti pacienta.

Plicní edém a jeho příčiny

Ke vzniku plicního edému může docházet z několika příčin.  Nejčastěji se jedná o kardiogenní příčiny, tedy příčiny

Plicní edém
Plicní edém

mající přímou souvislost se s poruchami srdeční funkce. Zde je pak hlavní příčinou selhání levé strany srdce, což znamená, že srdce přestává pumpovat krev do velkého krevního oběhu. Následkem toho se krev začne (před levou polovinou srdce) v plicním oběhu hromadit. Působením tlaku se krev z plicního oběhu dostává do plicních sklípků. Levostranné srdeční selhání může být způsobenou buď infarktem myokardu, nebo některou srdeční vadou, jako je například onemocnění chlopní (zúžení či nedomykavost). Další skupina příčin nemá souvislost se srdcem, jedná se například o poškození plicních sklípků, k čemuž může dojít při intoxikaci organismu jedovatými plyny, ale také léky či omamnými látkami. Dále se může jednat o chronické selhání ledvin. Rozvoj plicního edému způsobený nekardiogenními příčinami (kardiogenní plicní edém) je však ve srovnání s případy způsobenými kardiogenními příčinami spíše ojedinělý.

Příznaky a projevy

Mezi typické příznaky plicního edému patří silná dušnost, zejména při poloze vleže nemůže pacient dobře dýchat, a proto se snaží spát spíše v polosedě. K dušnosti se přidává kašel, který je zpočátku suchý a dráždivý, takže se může zdát, že pacient trpí běžnou respirační chorobou, později však (s rostoucím hromaděním obsahu v plicních sklípcích) dochází k vykašlávání narůžovělého obsahu, pacient může vykašlávat i krev. Ta je pak zpěněná. Dalšími symptomy jsou zvýšené pocení, pocity úzkosti a otoky dolních končetin. Pacienty rovněž obtěžuje časté močení, některé přepadají epizody náhlé noční dušnosti. V případě plicního edému způsobeného chronickým selháním ledvin patří mezi příznaky nevolnost, bledost a malý obsah moči. Neléčení plicního edému může způsobit, že pacient upadne do kómatu, nebo jeho smrt. Z tohoto důvodu je důležitá správná a včasná diagnostika.

Diagnostika a léčba

Plicní edém lze spolehlivě diagnostikovat na základě RTG plic. Součástí diagnostického vyšetření je rovněž poslech fonendoskopem. Léčba se pak odvíjí od příčiny, která plicní edém způsobila. Pacientům se nejčastěji podávají diuretika, léky, které způsobují zvýšené vylučování vody z celého těla ledvinami včetně oblasti plic. Vzhledem k závažnému zdravotnímu stavu pacienta je zpočátku nutná nitrožilní aplikace. Součástí medikace je rovněž podávání léků na podporu dýchání, případně také léků zabraňujících smrštění plicního sklípku. V závažných případech vyžadujte pacienta připojení na umělou plicní ventilaci. Zejména pacienti s akutním kardiogenním plicním edémem jsou hospitalizováni v nemocnici na jednotce intenzivní péče (JIP).

Kardiogenní plicní edém

Pokud došlo k plicnímu edému vlivem srdečního selhání, je třeba pacienta dále léčit na kardiologii. V prvé řadě je nutné zjistit přesnou příčinu srdečního selhání. U pacientů, kteří prodělali infarkt, je důležité dodržovat režim, který zabrání recidivě. To znamená vyvarovat se stresu, kouření, stejně jako namáhavé fyzické činnosti. Neméně důležitá je úprava jídelníčku, který by neměl obsahovat živočišné tuky, ale především rostlinné, které nejsou zdrojem nebezpečného cholesterolu. V případě vysokého krevního tlaku se podávají léky na jeho snížení. U pacientů se závažnou srdeční vadou se pak zvažuje  její chirurgické řešení.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here