Domů Nemoci Anatomie člověka Plicní sklípky, alveoly

Plicní sklípky, alveoly

Plicní sklípky jsou součástí plic. U člověka jich je asi 300 miliónů a pokud by se rozprostřely, zaujmou plochu 70 metrů čtverečných. Plicní sklípky zajišťují ventilaci, výměnu vzduchu mezi vzduchem a alveoly.

Dýchací cesty:

Plíce jsou orgánem dýchání. Nacházejí se v dutině hrudní. Jsou tvořeny plicními laloky, 3 jsou na pravé plíci a 2 na levé. Dýchací cesty jsou tvořené průdušnicí, která přechází do 2 průdušek, které se dále dělí a vstupují do plicního parenchymu. Jedná se o bronchioly (průdušinky). Na nich rozlišujeme 3 částí, terminální bronchioly přechází do respiračních a následně do alveolárních chodbiček. Chodbičky jsou tenkostěnné trubice, které přecházejí do plicních sklípků.

Plicní sklípky:

Plicní sklípky jsou tvořené stěnou, která je sestavená z jedné vrstvy alveolocytů/pneumocytů (buňky epitelu, výstelky), jemného vaziva a z vnější strany jsou hojně obklopeny vlásečnicemi (kapilárami).

V plicních sklípcích dochází k difúzi přes alveolo-kapilární membránu, je to proces, při němž dojde k přesunu kyslíku přes stěnu alveolu do vlásečnice (droboučké cévy), naopak oxid uhličitý se vrací z cév do alveolu přes alveolární membránu, aby mohl být vydechnut.

Buňky v plicních sklípcích:

  • Pneumocyty tvořící membránu, jsou to ploché epitelové buňky
  • Penumocyty granulární, jedná se o buňky, které jsou kulovité a tvoří surfaktant, lubrikující a mikroby ničící látka
  • Kartáčkové buňky, které jsou pokryté mikroklky a surfaktantem, zajišťují snížení povrchové napětí, jinak by došlo ke kolapsu alveolů, které musí zůstat rozepjaté
  • Imunitní buňky, v oblasti plicích sklípků se také nachází imunitní buňky. Hlavě jsou to makrofágy, tzv. rezidentní, která mají za úkol likvidovat pronikající patogeny a čistit od pronikajících částic, tedy zajistit obranu dýchacích cest.

Poškození alveolů:

Poškození alveolů je spojené s vážným narušením dýchání.

Nejčastěji se jedná o stav označující se jako akutní respirační tíseň (ARDS)/šoková plíce, která má mnoho příčin (zánět, nadýchání toxinů, kouře, poškození cév). Stav je vážný a může i přes snahu lékařů skončit smrtí postiženého.

Alveoly jsou destruovány také při emfyzému či alveolárním plicním edému.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here