Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Pneumotorax

Pneumotorax

Pneumotorax (medicínský termín tvořený složením slov pneumos – lat. vzduch a thorax- lat. hrudník) je stav, který vážně ohrožuje pacienta na životě. Dochází při něm k úniku vzduchu z plic do pleurální neboli pohrudniční dutiny, který způsobí kolaps plicní tkáně. Pneumotorax může mít několik typů, které se od sebe odlišují svými projevy a mírou závažnosti.

Co způsobuje pneumotorax

Plíce jsou uložené v pleurální dutině hrudníku, kde je za normálních okolností podtlak, který jim umožňuje, aby se při

Pneumotorax
Pneumotorax

nádechu rozeply. Pokud dojde k úniku vzduchu do pleurální dutiny, podtlak vymizí, plíce se nemůže rozepnout, což vede ke kolapsu plicní tkáně v různém rozsahu. Vzduch se může dostat do pleurální dutiny buď zvenčí (skrze hrudní stěnu), nebo zevnitř z dýchacích cest přes plicní stěnu. K průniku vzduchu zvenčí dochází nejčastěji při závažných poraněních hrudníku, například při průstřelu nebo autonehodě. V tomto případě se jedná o traumatický (úrazový) pneumotorax. K rozvoji pneumotoraxu však může dojít i spontánně (spontánní pneumotorax), a to jak u zdravých jedinců (primární neboli idiopatický pneumotorax), tak následkem některé z plicních chorob, jako je například cystická fibróza. Pneumotorax může vzniknout také v důsledku komplikace při lékařském výkonu nebo vyšetření (iatrogenní pneumotorax). Tento případ naštěstí není příliš častý.

Příznaky

Jak rozvedeme níže, příznaky pneumotoraxu se mohou u jednotlivých druhů lišit, za obecné příznaky však lze považovat následující: respirační obtíže, dušnost, bolest na hrudi, nápadná bledost nebo cyanóza (modrání), zvuk unikajícího nebo naopak vnikajícího vzduchu. V případě traumatického pneumotoraxu je dalším příznakem rána v hrudníku, která krvácí jasně červenou a zpěněnou krví.

Druhy pneumotoraxu

Na základě projevů rozlišujeme tři typy pneumotoraxu s různou mírou závažnosti. Uzavřený, otevřený a polootevřený (též ventilační, záklopkový nebo tenzní pneumotorax). Uzavřený pneumotorax je považován za nejméně závažnou formu. Dochází při něm k vniknutí malého množství vzduchu do hrudní dutiny a následnému uzavření cesty, kudy vzduchu vnikl dovnitř. Malé množství vzduchu se často samovolně vstřebá a stav pak nevyžaduje léčbu.

Naproti tomu u otevřeného pneumotoraxu dochází k průniku většího množství vzduchu do plíce, což způsobí její kolaps. Pokud dojde ke kolapsu obou plic (jsou zasaženy obě strany), hrozí pacientům smrt udušením.

Nejvíce závažnou formou onemocnění je polootevřený neboli ventilační pneumotorax, kdy dochází k hromadění vzduchu v pleurální dutině. (Část tkáně poblíž otvoru do pleurální dutiny funguje jako ventil – odtud označení ventilační pneumotorax.) Tato forma je velmi nebezpečná a v případě absence rychlého lékařského zásahu také smrtelná, neboť postižená plíce se zvětší natolik, že postupně utlačí i druhou plíci.                 

Léčba

Léčba pneumotoraxu závisí právě na druhu a míře závažnosti onemocnění. Jak již bylo uvedeno, spontánní pneumotorax menšího rozsahu v mnoha případech nevyžaduje léčbu, pacientovy obtíže lze zmírnit pomocí oxygenoterapie nebo punkce přes hrudní stěnu. Ostatní formy pneumotoraxu vyžadují včasný lékařský zákrok, kdy je třeba provést odsátí vzduchu (odsávání se provádí přes drén umístěný pod klíční kostí).

První pomoc

V případě poskytování první pomoci při pnemotoraxu je nutné ránu co nejrychleji hermeticky uzavřít (náplastí nebo čtverečkem sterilního obvazu), krytí je pak třeba zajistit neprodyšnou vrstvou (například igelitovým sáčkem) a fixaci pomocí náplastí nalepených ze tří stran (spodní stranu necháme volnou) . Pacienta udržujeme v poloze v polosedě s podloženými zády a přivoláme rychlou pomoc. Cizí těleso z rány za žádných okolností nevyndáváme! Včasná a správně provedená první pomoc u pneumotoraxu zachrání pacientovi život.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here