Domů Nemoci Polyneuropatie: Příznaky, léčba

Polyneuropatie: Příznaky, léčba

Jako polyneuropatii označujeme vícečetné postižení nervů na rozdíl od mononeuropatie, což je postižení jednoho konkrétního nervu. Polyneuropatie jsou velice různorodou skupinou neurologických onemocnění a jejich příčiny mohou mít mnoho podob. Často se jedná o systémové poškození nervů v určité distribuci, typicky v periferních oblastech končetin, zvláště pak těch dolních. Jednou z nejčastějších je polyneuropatie diabetická jako jedna z nebezpečných pozdních komplikací diabetu, lidově cukrovky.

O anatomi a funkci periferního nervového systému si můžete přečíst v článku Mononeuropatie.

Polyneuropatie – příčiny

Polyneuropatie představují výrazně nejednotnou skupinu neurologických poruch. Zpravidla se jedná o systémová onemocnění, což znamená, že příčinou mohou být různé vnitřní i vnější vlivy působící na celý organismus, nikoli jen cíleně na periferní nervy. Může se jednat např. o příčiny metabolické, kdy právě diabetes mellitus (cukrovka) je jednou z nejčastějších příčin polyneuropatie. Dále mohou polyneuropatie vznikat na podkladě zánětlivých procesů v těle (lymeská borelióza, autoimunitní systémové choroby, vaskulitidy atd.), v důsledku nutričního deficitu zejména vitamínů ze skupiny B, působením toxických látek (alkohol, těžké kovy, některé léky či průmyslové látky) či v závislosti na probíhající maligní procesy (přímou infiltrací nervových vláken nádorovými buňkami). Vyskytovat se mohou i polyneuropatie vrozené (např. jako choroba Charcot-Marie-Tooth).

Polyneuropatie – příznaky

Polyneuropatie postihují především dlouhé nervy a projevují se typicky na periferních částech končetin. Nejčastěji se vyskytují na dolních končetinách v charakteristické „punčochové“ (ke kolenům) distribuci; příznaky se šíří směrem centrálním. Postižení může být jak jednostranné, tak symetrické na obou končetinách. V těchto oblastech se objevují:

  • senzitivní příznaky pozitivní – bolest, mravenčení, brnění, pálení, pocit stažení, záměny podnětů jednotlivých kvalit povrchového vnímání atd.
  • senzitivní příznaky negativní (později) – snížení až ztráta citlivosti, slabost, nejistota při chůzi způsobená nedostatečným přísunem informací z chodidel
  • svalová slabost s převahou na periferii končetin (např. vázne přitažení špičky k holeni) a s tím spojené poruchy chůze
  • při postižení autonomních nervů – poruchy prokrvení a výživy měkkých tkání a následně špatné hojení ran či ztráta ochlupení

Polyneuropatie – diagnostika a léčba

Při podezření na polyneuropatii provádí lékař kromě neurologického vyšetření také elektrodiagnostiku pomocí EMG, na kterém se ujistí, o jaký typ polyneuropatie se jedná (porucha vedení vzruchu či denervace). Při léčbě je důležité určit, co je příčinou poškození nervů a tuto příčinu primárně řešit (např. léčit diabetes). Při intenzivních bolestech se podávají různá analgetika (léky proti bolesti). Významnou roli v léčbě polyneuropatií hraje rehabilitace a fyzikální léčba. Cílem je zlepšení senzitivního vnímání a terapie pohybových obtíží.

Diabetická polyneuropatie

Spolu s mikroangiopatií (postižení drobných cév a nedostatečná výživa tkání, které tyto cévy zásobují) patří polyneuropatie k nejzávažnějším komplikacím pozdějších stádií cukrovky – rozvine se až u 50 % diabetiků. Trvale zvýšená hladina glukózy (hyperglykémie) v krvi působí nepříznivě na strukturu periferních nervů a tím se zhoršuje jejich funkce. Objevují se příznaky popsané výše, zejména se snižuje citlivost na ploskách nohou a zhoršuje se prokrvení periferních oblastí dolních končetin. Nebezpečím se stává jakékoli byť malé poranění v oblasti nohou či bérců – v důsledku nedostatečné výživy tkání a špatného hojení ran může vzniknout bércový vřed a onemocnění nazývané diabetická noha. Bércové vředy u diabetiků jsou velice složitě léčitelné a nezřídka dospějí do stádia, kdy je nutné provést amputaci postižené končetiny. Diabetes je proto nutné včas začít léčit, zaměřit se na změnu životního stylu a případné oděrky urychleně ošetřit.

Zdroj obrázku: nohou v trávě

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here