Domů První pomoc Polytrauma

Polytrauma

Polytrauma je stav, kdy jsou poraněny nejméně dva orgánové systémy, přičemž alespoň poranění jednoho z nich ohrožuje pacientův život. Postižení pacienti se dostávají na specializovaná pracoviště, tj. traumacentra.

Vznik polytraumat provází:

 • Srážky vozidel
 • Pády z výšky
 • Zasypání
 • Výbuchy

Polytrauma po dopravní nehodě

Při polytraumatech může dojít ke smrti:

 • Bezprostřední, často do 30 minut od poranění. V takových případech je zasažen mozek, srdce, jsou přítomné ruptury cév.
 • Časné, do 4 hodin po úrazu, zde hrají roli neprůchodnost dýchacích cest a s tím spojená nedostatečná ventilace, hemopneumotorax, velké ztráty krve, krvácení do břicha, hrudi… Stav bývá řešitelný zajištěním dýchacích cest a doplněním tekutin do krevního oběhu a chirurgické ošetření.
 • Pozdní, zde hraje nejvíce roli akutní plicní selhání, multiorgánové selhání, embolie. U pozdních úmrtí je možné předcházet a odvrátit je, ale ne vždy.

U polytraumat se postupuje dle daných pravidel. Existuje tzv. trauma protokol rozšířené neodkladné péče u závažných poranění, ATLS (advanced trauma life support).

První zhodnocení stavu pacienta je velmi krátké a jsou zaznamenávána zrakem viditelná poranění a zjištění mechanismu úrazu.

V první fázi je důraz kladen na udržení pacienta při životě a je nutné:

 • Zjištění průchodnosti dýchacích cest, s kontrolou ventilace a dostatečného obsahu kyslíku v krvi, oxygenace. Zajištění dýchacích cest, v případě nutnosti intubací, koniotomií…
 • Fixace krční páteře, přičemž zajištění dýchacích cest má přednost před fixací zlomeniny krční páteře.
 • Zajištění krevního oběhu, tj. umístit vstup do krevního řečiště, minimálně dvě kanyly, kudy je možné podávat látky na doplnění objemu tekutin (infuzní terapie ‒ nejčastěji krystaloidy Ranger, Hartman) i léčiva. Pacient při velké ztrátě krve může upadnout do hypovolemického šoku.
 • Kontrola zdroje krvácení, hlavně vnějšího, viditelného a snaha o zástavu krvácení. Při nemožnosti zástavy je nutný okamžitý chirurgický zásah.
 • Zajištění analgezie, bolest zvyšuje u pacientů oběhovou nestabilitu.
 • Zhodnocení neurologického stavu ‒ stupeň vědomí, reakce zornic.
 • Neustálá monitorace pacienta ‒ pulz, EKG, TK, dechová frekvence, pulzní oxymetrie, krevní obraz, krevní plyny

Pokud jsou zajištěny předchozí body, je dalším postupem:

 • Zjištění a nalezení možných vnitřních zranění s krvácením do dutiny břišní, hrudníku, poranění mozku, kostí a další úrazy, jež potřebují neodkladné chirurgické řešení. Jsou využívání zobrazovací metody ‒ UZ, CT, MRI aj.

Nižší důležitost pak má úplné důkladné vyšetření poranění, která neohrožují pacienta na životě. Pacient je vyšetřen od hlavy až k patě a následuje ošetření nalezených zranění. Zde jde hlavně o časnou fixaci zlomenin, vyčištění, krytí a šití ran, které by mohly být infikovány.

Dále se péče o pacienty řídí dle jejich stavu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here