Domů Nemoci Psychické nemoci Porucha přizpůsobení, adaptační porucha

Porucha přizpůsobení, adaptační porucha

Porucha přizpůsobení, tj. adaptační porucha, patří mezi úzkostné poruchy. Porucha přizpůsobení je spojená s narušením sociálního fungování a výkonu v běžném životě nemocného. Někdy musí být pacienti i na neschopence. Často je přítomný pocit tísně a emocionální nestabilita. Za jejím vznikem stojí buď velmi silný podnět, nebo souhra několika drobnějších stresových faktorů, nebo opakujícího se stresu.

To, zda dojde ke vzniku poruchy přizpůsobení, hodně záleží na založení jedince a jeho adaptační kapacitě.

Adaptační kapacitu ovlivňuje:

 • Genetická výbava
 • Dovednosti, které se naučí v průběhu života
 • Osobnost člověka
 • Vztahy, ve kterých je zapojen, zda má podporu…

Příčiny vzniku:

Podkladem pro vznik poruchy přizpůsobení jsou stresové a zátěžové situace, jimž je člověk vystaven. Jsou to např.:

 • Ztráta či změna práce
 • Úmrtí v rodině
 • Ztráta domácího mazlíčka
 • Nemoc
 • Konflikty a hádky
 • Rozvod
 • Narození dítěte
 • Dluhy
 • Ohrožení života

Příznaky poruchy přizpůsobení:

 • Depresivní nálady
 • Úzkosti
 • Strachy a obavy
 • Sebepodceňování
 • Nedůvěra
 • Zhoršení výkonu
 • Nesoustředěnost
 • Sebevražedné pokusy
 • Emoční nestabilita
 • Snížení schopnosti vypořádat se i s drobnými stresovými situacemi
 • U mladších lidí se může objevit i agresivní a výbušné reakce

diagnostikou této poruchy mohou být problémy, je možné ji zaměnit s jinými poruchami či reakcemi, a to např.

 • „normální smutek“ v reakci na nějakou tragédii
 • Deprese
 • Generalizovaná úzkostná porucha
 • Posttraumatická stresová porucha

Léčba poruchy přizpůsobení:

Cílem léčby člověka s poruchou přizpůsobení je navrátit ho zpátky do normálního života, aby plnohodnotně fungoval a měl nad životem kontrolu. Toho je možné docílit vícero postupy.

Psychoterapie:

Mnoho lidí, kteří trpí poruchou přizpůsobení výrazně profitují z psychoterapie. Při vytvoření bezpečného a pevného terapeutického vztahu mohou pochopit a zpracovat stres, situaci, která poruchu vyvolala, i další podněty, které stav zhoršují. Naučí také zvládat stresové situace, tj. adaptovat se na ně. Umožní také lépe zvládat emoce.

Farmakoterapie:

Mnoha pacientům zlepší stav podávání psychiatrickým léků. Nejčastěji se jedná o antidepresiva ze skupiny SSRI (zpětné vychytávače serotoninu), ale také např. amitriptylin. Při akutních stavech úzkosti uleví pacientům anxiolytika. U těžších stavů mohou pomoci i nízké dávky antipsychotik.

Farmakoterapii je vhodné kombinovat s psychoterapií.

Prognóza:

U pacientů s poruchou přizpůsobení je prognóza dobrá. Ve většině případů dochází ke zlepšení stavu. Může odeznít sama, ale vhodnější je, aby byl člověk v léčebném procesu. Odezní rychleji a omezuje se riziko, že se přesmykne do jiných vážnějších úzkostných poruch, které se pak již těžko léčí, např. může vést do generalizované úzkostné poruchy, smíšené uzkostně-depresivní poruchy atd.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here