Domů Nemoci Nervová soustava Poruchy spánku: Dyssomnie, Parasomnie

Poruchy spánku: Dyssomnie, Parasomnie

Poruchy spánkuSpánek je stav, během kterého dochází k regeneraci nejen fyzických, ale i duševních funkcí našeho organismu. Jeho poruchy se často odvíjí od našeho současného psychického rozpoložení a nebývají většinou nijak závažné. Pokud je však proces spánku soustavně a dlouhodobě narušován, může to být našemu zdraví nebezpečné. V unaveném organismu totiž dochází ke zpomalení a narušení důležitých funkcí, což může být pro náš život fatální.

Kolik hodin denně by měl člověk spát, není nikde přesně dané. Ať je to 5 nebo 9 hodin, důležité je, že se po spánku cítíme odpočatí, svěží a zregenerovaní. Pokud nám k navození vitality přes den pomůže i odpolední „šlofík“, nemusíme se za to stydět a klidně si jej vychutnejme. Krátký spánek během dne může u některých lidí zvyšovat schopnost koncentrace a učení, což jistě ocení zejména studenti.

Spánek je proces, který je rozdělen do několika fází. Mezi dvě nejdůležitější patří tzv. nonREM fáze, během které je organismus uvolněný a hluboce regenerovaný, a tzv. REM fáze, která je charakteristická tím, že se nám během ní zdají sny. V této fázi spánku je náš organismus „aktivní“. Na kvalitu spánku má vliv zejména životní styl, životospráva a spánková hygiena, tedy opatření, která mají zajistit optimální podmínky pro usínání a nerušený průběh spánku (důležité je např. ulehnout k spánku, až když jsme unavení a ne dříve).

Poruchy spánku dělíme podle jejich příčiny do 3 skupin na poruchy spojené s aktuálním psychickým a fyzickým stavem, dyssomnie a parasomnie.

Poruchy spánku spojené s aktuálním stavem jedince jsou poměrně běžné a během života občas potkají každého z nás. Spánek v těchto případech zatěžují například stresové situace a fyzická bolest, která doprovází většinu onemocnění.

Dyssomnie jsou již specifické poruchy spánku, charakterizované poruchami množství a kvality spánku nebo jeho načasování. Pod tento typ spánkových poruch patří:

  • syndrom spánkové apnoe – zástavy dechu provázené chrápáním
  • insomnie – nespavost
  • hypersomnie – nadměrná spavost
  • narkolepsie – náhlé a nekontrolovatelné záchvaty spánku chybně vyvolané narušeným centrem pro řízení buzení a usínání v mozku
  • protodyssomnie – porucha usínání a kontinuity spánku u dětí
  • porucha cirkadiálního spánkového rytmu – poruchy střídání režimu spánku a bdění typické pro netoleranci práce na směny např. v povolání

Parasomnie jsou třetí skupinou poruch spánku. Spánek je během nich de facto narušován aktivitou centrálního nervového systému, čímž dochází k samovolným smyslovým, motorickým i orgánovým projevům. Patří mezi ně výjevy nočních děsů (v nonREM fázi) a můr (v REM fázi), mluvení ze psaní, rytmické pohyby a zejména náměsíčnost (somnambulismus).

Poruchami spánku občas trpí každý normální člověk. Je důležité si však uvědomit, že se většinou jedná o přechodné a nezávažné stavy, které brzy odezní. Není proto nutné okamžitě sahat po lécích na spaní. Hypnotika, po kterých člověk snadno usne, jsou návykové léky a jejich neobezřetným užíváním si můžeme navodit nepříjemnou závislost. Farmakologické léčbě by proto mělo vždy předcházet odborné neurologické a psychiatrické vyšetření.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here