Domů Nemoci Ostatní Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)

Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)

Smrt organismu je provázena mnoha změnami. Můžeme je rozdělit na časné a pozdní a zároveň na fyzikální a chemické.

Mezi časné se řadí

 • Chladnutí těla
 • Zasychání
 • Vznik posmrtných skvrn
 • Posmrtná ztuhlost
 • Posmrtná difúze plynů
 • Autolytické pochody (samonatravovací, uvolněnými enzymy tělu vlastními)

Mezi pozdní patří

 • Hniloba
 • Mumifikace
 • Adipocire (tkáň se přemění na mazlavou, bělavou hmotu)

Posmrtná ztuhlost:

Jedná se o kontrakci svalů, tj. ztráty plasticity a elasticity svalů, dochází k jejich zkrácení.

Vznik posmrtné ztuhlosti:

Okamžitě po smrti dochází k ochabování svalů, z člověka se stává „hadrový“ panák. Tento stav je však záhy nahrazen ztuhnutím svalstva, a to jak příčně pruhovaného, tak hladkého, tj. v orgánech.

Tuhnutí bývá zahájeno cca 1 hodinu od úmrtí a je ukončeno do cca 6−12 hodin od úmrtí.

Průběh tuhnutí svalů závisí na:

 • Mohutnosti svalurychleji dochází k rigor mortis u lidí s vyvinutými svaly naopak lidi s malým osvalením, kachektičtí nebo obézní mají proces ztuhlosti zpomalen
 • Původnímu metabolismu a činnosti tuhnoucího svalu – urychluje se, pokud před smrtí byly svaly nějak namáhány
 • Vlivu prostředí, tj. např. teplota; vysoké teploty nástup urychlují, nízké prodlužují
 • Příčině smrti – vykrvácení či zásah proudem vede k rychlejší ztuhlosti
 • Zdravotním stavu zemřelého, např. pokud zemřel v horečce, je také nástup ztuhlosti urychlen.

Postup tuhnutí:

Nejtypičtější průběh tuhnutí je descententní (shora dolů). Nejprve dochází k tuhnutí obličejových svalů, přechází na svaly krku, ramen, horní končetiny přes hrudník a záda k dolním končetinám. Po nějaké době dochází k uvolněné svalové ztuhlosti, proces  „odtuhnutí“ probíhá stejně jako tuhnutí, tj. od hlavy k dolním končetinám. K ústupu ztuhlosti může dojít i za několik dní.

Někdy může být i typ opačný, tj. ascendentní – od končetin k hlavě.

Mechanismus tuhnutí:

Posmrtné tuhnutí svalstva je dáno úbytkem ATP (adenosintrifosfát, sloučenina sloužící jako zásobárna energie pro procesy v těle, i pro svalovou činnost). Při jeho nedostatku, nedojde k uvolnění vazby mezi myosinem a aktivnem, tj. nedojde k relaxaci svalové kontrakce.

Další druh posmrtné ztuhlosti:

Do posmrtné ztuhlosti se řadí i zvláštní typ. Jedná se o katapletickou ztuhlost. Vyskytuje se velmi vzácně. Dochází při ní k téměř okamžitému ztuhnutí svalstva, takže člověk zůstává v poloze, v jaké byl v době smrti. Mrtvý tedy může být objeven v sedě bez opory, může držet nějaký předmět atd. Ztuhlost katepletická později přechází do „normální“ posmrtné ztuhlosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here