Domů První pomoc Požití dezinfekce

Požití dezinfekce

Smutnou pravdou je, že během posledního roku došlo k čtyřnásobnému zvýšení požití dezinfekce. Obvykle k tomu došlo omylem, jelikož dezinfekce nebyla skladována tak, jak by měla. Tedy v bezpečném dosahu mimo děti a v těch správných nádobách. 

Aktuální situace

Svůj podíl má bezesporu i to, že oné dezinfekce máme kolem sebe mnohonásobně více. Situaci nepomohl ani hoax, díky kterému po celém světě v mylném dojmu, že se zachrání před covidem, vypitím dezinfekce. Provedením této akce, se nejenže před virem nezachránili, ale málem se zabili. 

Kdo je požitím dezinfekce nejvíce ohrožen? 

Tyto nehody u dětí jsou na druhém místě v kategorii dětských otrav. Nejvíce ohroženy jsou děti v batolecím věku, které jsou zvídavé a rády zkoumají. Nejčastěji k nehodě přitom dojde v kuchyni, koupelně, toaletě, případně tam, kde skladujete tyto přípravky. Bohužel většina domácností, neznámo proč, má tendenci tyto nebezpečné látky skladovat  na podlahové úrovni. Co je ještě horší, když se tyto přípravky skladují poblíž potravin. To riziko nehod ještě umocňuje. 

Jak se zachovat, když zjistím, že došlo k pozření dezinfekce? 

  1. V prvé řadě je nutno upozornit, že byste se NIKDY a to skutečně NIKDY neměli pokoušet, aby ten, kdo dezinfekci požil, aby ji vyzvracel. Postiženého byste dvakrát vystavili žíravině, která by se neblaze podepsala na stavu jícnu i ústní dutiny. 
  2. NIKDY se nepokoušejte o neutralizaci. Mohli byste způsobit další chemickou reakci ve styku s látkou opačného charakteru. 
  3. NIKDY v těchto případech nepodávejte aktivní uhlí. Aktivní uhlí se na tyto látky neváže a znehodnotilo by to správné hodnocení fibroskopického nálezu, který je velmi důležitý. 
  4. NIKDY neprovádějte výplach žaludku. Pokud je to nutné, obsah se z žaludku odsává tenkou nazogastrickou sondou. Kdybyste provedli výplach žaludku, zvýšili byste riziko perforace, tedy proděravění žaludku. Na stupeň poleptání to nemá vliv, poškození vzniká téměř okamžitě. 

Efektivní první pomoc při požití dezinfekce

Pokud postižený, který dezinfekci spolkl spolupracuje, rychle mu podejte vypít nešumivý nápoj. Ideálně by to mělo být mléko, čaj nebo voda. Pozor, množství by přitom nemělo překročit 2 ml na kilogram. Větší množství totiž dráždí ke zvracení a může posunout žíravinu až do duodena, a to je nežádoucí. Vypláchněte dutinu ústní. Pokud je poleptání závažné, nelze tekutiny postiženému nutit, v tom případě je důležité zajistit alespoň ústní dutinu. Důkladně ji vyplachujte pitnou vodou. Prohlédněte celé tělo, aby nedošlo k poleptání někde na těle. Další péči nechte na zdravotnících. 

Zavolejte si rychlou záchrannou službu, která je schopna rychle a odborně zareagovat správným způsobem. Bez nich se v tomto případě prostě neobejdete. S voláním se proto nezdráhejte. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here