Domů Zajímavosti Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografiePozitronová emistní tomogragie (PET) je velmi moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která má své využití zejména v neurologii, kardiologii a onkologii. Umožňuje sledovat metabolické funkce a základní reakce v živém organizmu bez toho, aniž by tyto reakce jakkoli ovlivnila. Tato metoda je velmi vhodná pro diagnostiku zúžených míst v cévách nebo pro diagnostiku nádorů, kdy je schopna zachytit nádor již ve velmi časném stádiu a zvýšit tak šance pacienta na přežití.

Princip pozitronové emisní tomografie

Princip pozitronové emisní tomografie je vcelku jednoduchý. Do organismu se vpraví radiofarmakum (buď inhalací nebo ve formě nitrožilní injekce) a následně lze sledovat distribuci radiofarmaka v organismu. Vtip je v tom, že radiofarmaka jsou takové látky, které jsou tělu vlastní nebo vznikají při metabolismu (například glukóza či jiné organické látky). Výběr radiofarmaka je nutné provádět velmi pečlivě a vždy s ohledem na to co vlastně chceme vyšetřovat. Tyto látky jsou označeny radioizotopem, který přestavuje pozitronový zářič (záření Beta +). Jako radioizotopy se používají biogenní prvky, které dokážou emitovat pozitrony (pozitron je částice stejná jako elektron s tím rozdílem, že nese kladný náboj).

Následně je PET kamerou zachyceno rozložení radiofarmaka v organismu a vznikají počítačem zpracované 2D nebo 3D mapy s rozložením daného radiofarmaka v organizmu.

K čemu je pozitronová emisní tomografie dobrá?

Pokud například víme, že nějaký nádor je charakterizován vysokou koncentrací glukózy, můžeme s pomocí PET přesně lokalizovat nádor a to ještě dříve než se onemocnění projeví. Bohužel vzhledem k vysoké ceně radiofarmak a k vysoké finanční náročnosti tohoto vyšetření se tato zobrazovací metoda používá spíše než k prevenci pro ověření účinnosti léčby a sledování zda nedošlo k recidivě.

Hlavní výhodou této metody je možnost zobrazovat metabolické pochody v organismu a naprostá bezrizikovost pro pacienty.

 

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here