Domů Nemoci Léky Pragiola

Pragiola

Pragiola náleží do skupiny léků, které se předepisují na epilepsii. Jeho hlavní účinnou látkou je pregabalin. Předepíše vám ho neurolog, algeziolog, diabetolog, geriatr a psychiatr v případě, když příliš netolerujete antiepileptika první volby (potom, co nezaberou ani po 6 týdnech léčby).

Indikace

Indikací k užívání je neuropatická bolest, kdy má řešit periferní a centrální neuropatické bolesti u dospělých. Dále je pak předepisován u epilepsie a generalizované úzkostné poruchy.

Kontraindikace

Lék nesmí brát lidé s hypersenzitivitou na jakoukoliv látku v léku.

Zvláštní upozornění

  • U diabetiků může během léčby vzniknout potřeba úpravy dávkování. Někdy totiž může způsobit přibývání na váze.
  • Léčba Pragiolou může být spojena se závratěmi, spavostí, ztrátou vědomí, zmateností i mentálním postižením. Je zde zvýšené riziko pádu u starších lidí. Je proto nutno dbát zvýšené opatrnosti.
  • Studie odhalily, že se u tohoto léku objevuje rozmazané vidění. Hlášeny byly i změny zrakové ostrosti a dokonce i ztráta zraku. Vše je však naštěstí povětšinou pouze přechodné. Po vysazení dojde k nápravě anebo alespoň ke zlepšení.
  • Objevit se u užívání tohoto léku může i selhání ledvin, které však někdy po vysazení léku odezní.
  • U starších ročníků byly hlášeny i nálezy městnavého srdečního selhání. Je proto důležité být při užívání tohoto léku velmi opatrný.
  • Objevit se mohou sebevražedné myšlenky i chování.
  • Během léčby neuropatické bolesti, z důvodu poranění míchy, je nemocný ohrožen zvýšeným výskytem nežádoucích účinků.
  • Spolu s opioidními léky, může dojít ke snížení funkce dolní části trávicího traktu (střev, ileus, zácpa).
  • Reálná je i možnost vzniku závislosti na tomto léku.

Schopnost řízení

Může mít mírný a střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není proto vhodné u tohoto léku řídit motorová vozidla a provádět potencionálně nebezpečné činnosti.

Nežádoucí účinky

K nejčastějším nežádoucím účinkům Pragioly patří závratě a somnolence. Velmi často se objevuje i nazofaryngitida. Lidé, užívající tento lék trápí zvýšená chuť k jídlu, zmatenost, euforie, podráždění, nespavost, bolest hlavy, snížení libida, točení hlavy, dvojité vidění. zvracení, nauzea, zácpa, průjem, sucho v ústech, svalové křeče, bolest zad, bolest končetin, bolesti kloubů i problémy s erekcí.

Dávkování

Denně se užívá 150-600 mg Pragioly ve dvou až třech dávkách.

Léčba neuropatické bolesti se zahajuje denní dávkou 150 mg rozdělenou do 2 nebo 3 dávek, aby léčba byla následně zvýšena na 300 mg v intervalech 3-7 dní. Případně po dalších 7 dnech dávku navyšte na 600 mg denně. Podobně to platí i u epilepsie. Lék se podává v tabletkové formě. Není vhodný pro těhotné a kojící. V produktivním věku by ženy u tohoto léku měly užívat antikoncepci. Lék Pragiola podle výzkumů kupodivu nemá vliv na plodnost.  

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here