Domů Nemoci Onemocnění srdce Přeskakování srdce

Přeskakování srdce

Přeskakování srdce je laické popsání pocitu, který doprovází extrasystoly. V onen okamžik má člověk totiž pocit, že mu přeskočilo nebo se dokonce zastavilo srdce. 

Co je to extrasystola? 

Extrasystola je stah srdeční svaloviny, který je tak nějak navíc. Vzniká předčasně  a narušuje pravidelnost srdečního rytmu. Většina z nás ji má a vůbec ji nevnímá, pokud jsou však frekventované, mohou být spojeny s nepříjemnými pocity i příznaky. Samo o sobě nejsou extrasystoly považovány za nemoc. 

Příčiny vzniku extrasystol

Extrasystoly se zcela běžně vyskytují i u zcela zdravých jedinců a nemusí tedy představovat žádný zdravotní problém. Jejich výskyt s přibývajícím věkem narůstá. Pravdou však je, že ponejvíce se objevují u nějakých chorobných stavů, jako třeba ischemie srdeční, kardiomyopatie, myokarditida, chlopenní vady (prolaps mitrální chlopně), zhmoždění srdce, thyreotoxikóza, zvýšená koncentrace minerálů v krvi, poruchy dýchání,  u závislých na různých látkách. Za extrasystolami mohou být i antidepresiva, kouření, kofein, stres, nedostatek spánku a vyčerpání. 

Přeskakování srdce  extrasystoly je možno dělit

Supraventrikulární extrasystoly

Tento typ extrasystol vniká v síních nebo v převodním systému v oblasti AV junkce. Mají svůj typický projev na EKG

Komorové extrasystoly

Vznikají v převodním systému srdečním a dále oddělení Hisova svazku na Tawarova ramenka nebo v myokardu komor. Tam se nešíří normální cestou. 

Extrasystoly jsou dále monotopní a polytopní. Monotopní vychází ze stejného místa a mají stejný tvar, ty polyvalentní mají více ložisek, šíří se různou cestou a liší se i tvarem. 

Extrasystoly mohou být izolované, čili sporadické, vyskytují se jen ojediněle. Bigeminie se vyznačují tím, že každý základní stah je následován extrasystolou. Trigeminie se objevují po každém třetím stahu. Kuplety jsou extrasystoly, kdy jsou dvě extrasystoly za sebou. Triplety jsou tři extrasystoly za sebou. Pokud se za sebou objevují čtyři a více extrasystol, jde již o komorové extrasystoly. 

Příznaky

Ojedinělé extrasystoly obvykle člověk nikterak nevnímá  a nepředstavuje to ani žádné postižení srdce. Přeskakování srdce je spojeno s výskytem dalších chorob. Nemocný může pociťovat bušení srdce

Léčba

Pokud jsou u zcela zdravého jedince, nějak moc se neřeší. Pokud se však objeví tam, kde už nějaká choroba je, je to jiné. V prvé řadě se vylučuje alkohol, kofein, nikotin, stres a podobně. Pokud je nemocný nevnímá, obvykle řešení nepotřebují. Pokud ale činí problémy, vyžadují betablokátory nebo propafenon. Někdy mohou pomoci léky a zklidnění. Kde jich je velký počet, je vysoký předpoklad komplikací. I proto se zde užívá ablace srdce. Pokud spouští komorovou tachykardii, kterou není možno potlačit farmaceuticky, je zapotřebí přistoupit k implataci kardioverteru-defibrilátoru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here