Domů Nemoci Psychické nemoci Příznaky deprese

Příznaky deprese

Deprese je závažný psychický stav, který ohrožuje duševní a posléze i fyzické zdraví jedince a může vyústit i v sebevraždu. Jaké jsou příznaky depresivního stavu?  Jak postupovat, pokud na někom z našich blízkých pozorujeme příznaky deprese?

Příznaky deprese
Příznaky deprese

Příznaky deprese

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí je základní podmínkou pro diagnostiku deprese splnění minimálně dvou hlavních příznaků, které musejí trvat po dobu alespoň dvou týdnů. Jedná se o tyto příznaky:

Konstantně skleslá nálada, kterou se nedaří změnit

U jedince trpícího depresí lze pozorovat pokleslou náladu po většinu dne a není ji možné zlepšit, i když se dotyčný snaží. (Například tím, že provozuje činnosti, které pro něho doposud byly zdrojem potěšení.) Zlepšení nepřináší ani snaha okolí, která naopak může býti kontraproduktivní. Pacient působí smutným až bezradným dojmem, může být i podrážděný.

K depresivní náladě není zjevný důvod

Dalším velmi důležitým markantem při diagnostikování deprese  je absence objektivního důvodu ke smutné a pokleslé náladě. Pacient je pokleslý, třebaže jej nepotkala žádná událost, která je objektivně způsobilá smutnou náladu zapříčinit. Pacient trpící depresí je smutný, třebaže jsou mu sdělovány za normálních okolností potěšující zprávy.

Ztráta zájmu o dění kolem a izolace

Nepřehlédnutelným příznakem je také ztráta zájmu o okolní dění. Nemocní se přestávají zajímat o ostatní (o členy rodiny i přátele) a zpravidla se od nich izolují. Vyhovuje jim, být sami.

Ztráta energie i chuti do života

Člověk v depresi často trpí zvýšenou únavou a nedostatkem energie. Může proto trávit celé hodiny sezením a pozorováním téhož obrazu nebo koukáním do zdi. Vstát a přinutit se cokoli dělat je často nadlidský úkol.

Vedlejší příznaky deprese

Na hlavní příznaky pak navazují vedlejší, jako je zejména ztráta sebevědomí, pocit, že je člověk druhým na obtíž, problémy s koncentrací, narušení rozhodovacích procesů, depresivní myšlenky (na smrt) a další.

Typická je rovněž ztráta chuti k jídlu a následný úbytek hmotnosti, problémy se spánkem (nespavost nebo naopak nadměrná spavost).

Jednotlivé příznaky se v praxi velmi často prolínají, pro laika bývá těžké odlišit jeden od druhého. Například, když pacient přestane vykonávat činnosti běžného života, jako je nakupování či mytí nádobí, může se jednat jak o projev nezájmu o okolní dění, tak o ztrátu energie.

Kdy je třeba odborná pomoc

Odbornou pomoc – psychologa nebo psychiatra – je třeba vyhledat v případě, že lze u pacienta pozorovat po dobu delší než dva týdny minimálně dva z výše popsaných příznaků. Sám pacient obvykle mívá problém s vyhledáním odborníka z toho důvodu, že si vážnost svého stavu buď neuvědomuje, nebo o nejeví zájem o změnu.

V tomto případě by měli zasáhnout jeho přátelé nebo rodinní příslušníci, aby nedošlo k prohlubování depresivního stavu, zhoršování nejen duševního, ale i fyzického zdraví postiženého a v krajním případě k pokusům o sebepoškozování. Zde je důležité připomenout, že přimět pacienta ke spolupráci s odborníkem nebývá v praxi příliš snadné, a to právě z výše popsaných důvodů.     

Možnosti léčby a prevence

Léčba je založena na kombinaci dvou hlavních metod, a to psychoterapie a medikace. Pacientům se podávají antidepresiva. Problém však je, že tyto léky jsou návykové.

Pokud jde o možnosti prevence, vzhledem k množství faktorů, které mohou být příčinou depresivního stavu, neexistuje účinný způsob prevence. Z pohledu kvality života pacienta je důležité začít s léčbou co nejdříve, aby nedocházelo ke zhoršování stavu a v krajním případě k ohrožení pacienta na životě.  

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here