Domů Nemoci Léky Prothazin

Prothazin

Prothazin je lékem, jehož hlavní účinnou látkou je Promethazine. Jde o neuroleptikum, první generaci antihistaminik. Jde o člena fenothiazinové rodiny. Lék má silné uklidňující a slabé antipsychotické účinky. Vedle alergické reakce působí i jako antiemetikum (proti nevolnosti a zvracení), má anticholinergní vlastnosti. K čemu se tedy užívá?

Indikace

Lék se užívá především k léčbě přecitlivělosti (tedy alergické reakci, jež se projevuje kopřivkou, vyrážkou, pylovou rýmou, štípance), astmatického záchvatu, zánětu průdušek, nevolnosti a zvracení, které se objevuje při jízdě dopravními prostředky. Pomáhá řešit úzkost, napětí, poruchy spánku a škytavce. Užívá se rovněž i ke zklidnění pacientů před různými lékařskými zákroky. Lék mohou užívat dospělí a děti od 10 let věku.

Kdo by jej neměl užívat

Lék by neměli užívat lidé, kteří jsou alergičtí na jakoukoliv látku v medikamentu. Nesmí jej užívat ani lidé s poruchou tvorby bílých krvinek. Není vhodný ani pro nemocné s onemocněním močových cest a prostaty, mají problémy s nitroočním tlakem, mají sklon k zelenému zákalu. Není určen ani pro těhotné a kojící. Prothazin se nesmí užívat ani tehdy, když trpíte útlumem kostní dřeně, užíváte sulpirid anebo sultoprid, léky proti bolesti, přípravky na spaní a uklidnění. Lék se nesmí užívat ani tehdy, pokud užíváte léky blokující aktivitu enzymu monoaminooxidázy, a to ještě i dva týdny po ukončení.

Interakce

Dříve, než začnete lék užívat, informujte svého lékaře o tom, zda neužíváte nějaké léky na spaní, uklidňující léky, přípravky proti bolesti, antibiotika a léky, které tlumí centrální nervový systém. To platí i tehdy, když konzumujete alkoholické nápoje. Prothazin spolu s léky s anticholinergními účinky účinky zesilují. Obdobně to platí i v případě léků na vysoký krevní tlak.Opačný efekt má Prothazin u léků na Parkinsonovu chorobu, epilepsii a cukrovku. Spolu se sulpiridem nebo sultopridem se výzamně zvyšuje riziko výskytu komorových arytmií. Spolu s adrenalinem dochází k výraznému snížení krevního tlaku a zároveň dochází i k zrychlení srdeční činnosti.

Jak se Prothazin užívá

Lék užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Dospělí obvykle užívají celkem 6 tablet po 150 mg. Výjimečně může jít až o 8 tablet o 200 mg. Mezi dvěma dávkami by přitom mělo uplynout 6 hodin. Nevolnost, zvracení, škytavka se v rámci prevence užívá 1 tableta o 25 mg a dále pak každých 4-6 hodin po jedné tabletě. Neklid, napětí i premedikace obvykle představuje užití 1-2 tablet po 25-50 mg večer před spaním. Při náhlých stavech neklidu je možno krátkodobě užívat až 6-8 tablet denně, tedy 150-200 mg. U poruch spánku dospělý obvykle užívá 1-2 tablety, tedy 25-50 mg před spaním. U starších pacientů je zapotřebí dávkování snížit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here