Domů Nemoci Ostatní Průkaz ZTP

Průkaz ZTP

Průkaz ZTP obdrží po kladném vyřízení žádosti lidé, kteří jsou uznáni za zdravotně-tělesně-postižené. Průkaz ZTP je vesměs je laické označení, protože ve skutečnosti jde pouze o jednu ze tří variant, které můžete získat (tu nejžádanější).
Průkaz vydává Úřad práce lidem, které uzná za dlouhodobě tělesně, smyslově nebo duševně postižené. S tímto průkazem daní lidé získají jisté výhody, podle uznaného stupně. Výhody spočívají především v oblasti dopravy, ale jedná se i o celou řadu jiných benefitů.

Průkaz TP

Průkaz TP náleží těm osobám, jimž bylo uznáno funkční postižení pohyblivosti a orientace, včetně onemocnění autistického spektra. Jde o stav, kdy došlo k poruše pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy s chůzí okolo překážek a na nerovném terénu.

Průkaz ZTP

Průkaz ZTP patří nemocným, kteří mají těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace, včetně s poruchou autistického spektra. Jde o stav, kdy se daná osoba potýká s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, díky němuž není schopen samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna pohybu se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. V podobném slova smyslu je tomu tak i v případě orientace.

Průkaz ZTP/P

Tento průkaz náleží osobám, které trpí obzvláště těžkým funkčním postižením, které je spojeno s úplnou ztrátou pohybu nebo orientace s potřebou průvodce, a to včetně osob s poruchou autistického spektra. Nemocní jsou dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, kdy jim činí značné obtíže v domácím prostředí a v exteriéru nejsou schopni samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým anebo úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy není schopen samostatné orientace v exteriéru.

Na co mají majitelé ZTP průkazu nárok

  • S průkazem TP máte na nárok na místo sezení ve veřejné hromadné dopravě, ale pouze tam, kde místo není vázáno na zakoupení místenky. Přednost mají i v místech osobního projednávání, které vyžaduje delší čekání, a to hlavně stání. Pozor, nejde však o upřednostnění při nakupování, ani obstarávání placených služeb a ošetření nebo zdravotnických zařízeních.
  • Nemocní s průkazem ZTP mají stejná privilegia, jako vlastníci průkazu TP. Navíc však mají dopravu veřejné hromadné dopravy zdarma a slevu ve výši 75% v druhé třídě ve vnitrostátní dopravě (vlaky i autobusy).
  • Lidé se ZTP/P mají stejná privilegia jako držitelé průkazu TP, kromě toho však mají i bezplatnou městskou hromadnou dopravu pro sebe i svůj doprovod. Dále mají 75% slevu za platbu převozu vlakovou (2. třídy) a autobusovou vnitrostátní přepravou. Bezplatná je samozřejmě i přeprava doprovodného psa, pokud dotyčného nedoprovází průvodce.

Jako bonus držitelům ZTP a ZTP/P může být dále poskytnuta sleva na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity však nejsou nárokovatelné a jsou poskytovány dobrovolně.

1 komentář

  1. JSEM INVALIDNIM DUHODU ATET JSE ME SPATNE HODI AHODIM S HOLEMY
    CHTELA BIH SE ZEPTAT JESTY BYH MEALA NAROK ZTP A CO PROTO BYH MELE UDELAT

    SPOZDRAVEM JANA

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here