Domů První pomoc Popáleniny první pomoc: jak ošetřit popáleninu

Popáleniny první pomoc: jak ošetřit popáleninu

 

Popálenina II. stupně
Popálenina II. stupně

Popáleniny jsou bolestivá poranění, která vznikají působením vysoké teploty, chemikálií, elektřiny nebo ozáření či oslunění na povrch těla. Popáleniny se hojí velmi pomalu a v případě závažnějších popálenin často dochází k infekci a k tvorbě znetvořujících jizev.

Mezi nejčastější příčiny vzniku popálenin patří oheň (požáry, vypalování porostů, zábavní pyrotechnika, cigareta v posteli, apod.), elektřina (úraz elektrickým proudem nebo vysokým napětím, nejčastěji z trakčního nebo trolejového vedení) a popálení vroucí tekutinou (zejména u dětí, které na sebe mohou strhnout například hrnek s kávou nebo se opařit vroucí polévkou či vodou z kohoutku).

Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř stupňů.

Popáleniny I. stupně se projevují zarudlou kůží. Nedochází k otokům a kůže se při hojení odloupává. Tyto popáleniny se zhojí v řádu několika dnů.

Popáleniny II. stupně se projeví vznikem puchýře na popáleném místě. Rána je v okolí puchýře zarudlá. Po určité době puchýř praskne a odhalí podkožní vrstu, která je náchylná k infekci. Doba hojení u popálenin druhého stupně je několik týdnů.

Popáleniny III. stupně jsou popáleniny, kdy dochází k naprostému zničení nervových zakončení v kůži. Proto je kůže bílá a nebolestivá.

Popáleniny IV. stupně jsou charakterizovány naprostou ztrátou kůže (zuhelnatěním kůže).

Popáleniny III. a IV. stupně se nezhojí nikdy. Kůže praská a špatně se hojí a často je nutné provádět opakovaně operační zákroky.

Popáleniny mohou být život ohrožující, a to pokud zasáhnou více než 10% těla (popáleniny II. nebo vyššího stupně). Pro stanovení rozsahu popálenin se v medicíně používá pravidlo takzvaných jedenácti devítek. Lidské tělo je rozděleno na 11 částí (hlava, horní část hrudníku až po bránici, horní část zad zhruba po lopatky, horní končetina, spodní část břicha, spodní část zad, přední část stehen, zadní část stehen, přední část bérce, zadní část bérce a chodidla). Zbylé 1% připadá na pohlavní orgány.

První pomoc při popálení

Při popáleninách platí jedna zásada. Včasným podchlazením (proudem studené vody nebo ledem) lze snížit závažnost popáleniny až o jeden stupeň. Ovšem je nutné popáleninu podchladit do několika vteřin po jejím vzniku.

První pomoc při popálení dospělých

Nejprve je nutné okamžitě přerušit působení tepla a odstranit zdroj jeho působení (pokud došlo k opaření přes oděv, je nutné ho co nejrychleji odstranit). Následně je potřeba odvést teplo z popálené plochy, a to jejím ochlazením (vodou, ledem nebo přiložením chladných předmětů). Popálené místo oplachujte proudem studené vody po dobu maximálně 10 – 15 minut, abyste spolehlivě zabránili dalšímu proniknutí popáleniny do hloubky. Neustále také sledujeme pacienta zda nedochází k podchlazení.

Hlavní zásada je nevyndávat z rány nic co je v ní přiškvařené. Hrozí totiž riziko infekce. Pokud má postižený prsten nebo hodinky, okamžitě mu je sundejte. Později to již nemusí být možné, a to z důvodu otoku postuženého místa.

Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý převoz do nemocnice. Pokud není možné okamžitě pacienta do nemocnice převézt, můžeme zakrýt popálená místa sterilním obvazem (v nouzi lze použít čistý kapesník nebo přežehlenou bavlněnou látku) a vyčkat příjezdu lékaře.

Na popáleniny nikdy nepoužívejte masti, vatu ani jiné materiály, které by se mohly v ráně zachytit. Nikdy proto ránu ničím nemažte a nedotýkejte se jejího okolí (hrozí infekce). Vždy k popáleninám přivoláme lékařskou pomoc!

Lehké popáleniny

Obecně u popálenin platí, že je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoci. Pouze při lehkých popáleninách (červená kůže bez puchýřků) můžeme po jejich zchlazení nanést Panthenol sprej a sterilní krytí. Lze také použít Hemagel nebo Betadinovou mast, kterou natřeme okraje kůže kolem popáleniny (má desinfekční účinky).

První pomoc při popálení dětí

U dětí platí zásada chladit popáleninu maximálně po dobu 1 – 2 minut. Hrozí totiž riziko posdchlazení a zhoršení celkového stavu.  Hlavičku a krk dítěte chladíme vždy, ovšem trup a stehna pouze jednorázově a maximálně po dobu 1 minuty. Ihned zavoláme lékařskou pomoc!

Při popáleninách je důležitá okamžitá odborná lékařská pomoc (do hodiny od poranění). Proto při závažnějších popáleninách okamžitě volejte záchranku!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here