Domů První pomoc První pomoc při poranění oka

První pomoc při poranění oka

Poranění oka mohou být velmi bolestivá a v závažných případech mohou způsobit i ztrátu zraku. Proto je důležité znát zásady první pomoci při poranění oka a naučit se je používat. Pamatuje si, že i při lehčích poraněních oka je vždy nutné navštívit očního lékaře, který zhodnotí rozsah poškození a nasadí správnou léčbu nebo provede záchovná opatření.

Poranění oka mohou být velmi nebezpečná, pokud se neléčí. Laická první pomoc může hrát velkou roli zejména při povrchových poraněních a při poleptání oční sliznice. Včasným zákrokem lze postiženému velmi pomoci a urychlit tak jeho uzdravení.

Poranění oka lze rozdělit do následujících 4 skupin: poranění povrchová a pronikající a poranění způsobená chemickými látkami a světelným zářením.

Povrchová poranění oka

Asi nejčastějším povrchovým poraněním oka jsou cizí těleso v oku a oděrka rohovky. Oba typy poranění mohou být velmi bolestivé a pokud nejsou vhodným způsobem ošetřena, mohou způsobit závažnější problém, zejména takzvaný rohovkový vřed.

První pomoc při vniknutí cizího tělesa do oka

Při vniknutí cizího tělesa do oka platí zásada oko nikdy nemnout. Před ošetřením oka si důkladně umyjeme ruce teplou vodou a mýdlem a připravíme si čistý kapesník nebo kousek vaty, které navlhčíme čistou vodou (pokud máme k dispozici borovou vodu nebo oční kapky, můžeme namísto navlhčení vodou použít oční kapky nebo borovou vodu jako desinfekční prostředek).

Vyzveme postiženého aby otevřel oko. Palcem a ukazovákem rozevřeme víčka od sebe. Následně stáhnutím dolního víčka prohlédneme spojivkový vak (dolní koutek oka u kořene nosu). Horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme za řasy a lehce stáhneme směrem dolá. Následně ho přes přiložený palec druhé ruky obrátíme nahoru. Cizí tělísko odstraníme smotkem navhlčené vaty nebo růžkem kapesníku. Následně oko vykapeme borovou vodou nebo očními kapkami. Pozorně čtěte příbalový leták.

První pomoc při odření rohovky

V těchto případech je vždy nutné vyhledat očního lékaře, který stanoví další postup. Poraněné oko přikryjte kapesníkem nebo obvazem a urychleně navštivte očního lékaře.

Co nikdy nedělat při povrchovém poranění oka?

Nikdy se nesnažte odstranit z oka zaseknutá tělesa (špony, třísky, apod.). V takovém případě okamžitě vyhledejte pomoc očního lékaře. Nikdy nepoužívejte k odstranění cizího tělesa z oka nesterilní předměty. Pokud nezjistíte při shora uvedeném postupu žádné cizí těleso v oku a postižený si stále stěžuje na bolest, může se jednat o podráždění nebo poranění rohovky. V takovém případě okamžitě vyhledejte očního lékaře, který předepíše vhodnou antibiotickou léčbu.

Pronikající poranění oka

Pronikající poranění oka bývají nejčastěji způsobena buď úderem tupého předmětu do oka nebo letícími úlomky. Pokud dojde k utržení duhovky, vede to často i k ochrnutí zrakového nervu. Navíc zhmoždění očního bulbu je většinou doprovázeno krvácením pod spojivky či oděrkou rohovky. Tupů úder do oka může způsobit vychýlení nebo utržení čočky, které bude nutno vyřešit chirurgicky. Při zvlášť závažném zhhmoždění oka, může oko prasknout a vyhřeznout z nitrooční dutiny, což vede k oslepnutí.

První pomoc při pronikajících poraněních oka

Při pronikajících poraněních oka je nutné postiženého urychleně dopravit k očnímu lékaři. Oko zakryjte čistým obvazem a vyhledejte pomoc očního lékaře. Nikdy se nepokoušejte řešit pronikající poranění oka sami doma. Hrozí takzvaná sympatická oftalmie a ztráta i druhého (zdravého) oka.

K poleptání oka v praxi nejčastěji dochází po vniknutí vápna, malty nebo cementu do oka. Míra poškození závisí na druhu látky, koncentraci, délce působení a také na teplotě.

První pomoc při poleptání oka

Vždy je důležité oko pořádně vypláchnout proudem studené vody. Vyplachujte postiženému oko alespoň 15 minut. Pokud poleptání způsobila pevná látka (malta, vápno), vždy po vypláchnutí zkontrolujte zda v oku nezůstaly zbytky těchto látek a případně je odstraňte stejným postupem jako při povrchových zraněních oka. Poté vždy vyhledejte očního lékaře a sdělte mu jakou látkou bylo poleptání oka způsobeno.

Poranění oka světelným zářením

K tomuto druhu poranění oka nejčastěji dochází laserovým zářením. Laser způsobí spálení části sítnice což může vést ke zhoršení zraku. Proto je vždy nutné vyhledat očního lékaře a provést řádné vyšetření.

První pomoc při poranění oka světelným zářením

Vždy vypněte světelný zdroj a postiženého okamžitě dopravte k očnímu lékaři.

3 KOMENTÁŘE

  1. Na poranění, rány a celkově hojení těchto ran a jizev funguje curenzym. Je to enzymoterapie, která člověku pomůže, uleví a neublíží.

  2. nevím tedy, jestli je to enzymoterapie, ale mně pomohl po císařském řezu, dlouho se mi nehojila jizva a po několika týdnech užívání se rána začala rychle hojit.

  3. Dobrý den, chtěla bych poprosit o informaci. Při manipulaci s krabicovým papírem jsem si poranila oko. Pravděpodobně jsem se udeřila do oka jejím rohem. První den se mi hned udělala červená tečka v místě poranění, ale druhý den se krev rozprostřela v okolí poranění, doprovázená bolestí oka asi jako při modřině. Zrak zhoršený nemám, a tak jsem se chtěla zeptat, zda-li je nutno vyhledat očního lékaře, nebo se to bez potíží vstřebá a nezhorší. Děkuji za odpověď. S pozdravem P.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here