Domů První pomoc První pomoc při tonutí

První pomoc při tonutí

K tonutí dochází v okamžiku, kdy voda zablokuje přívod vzduchu do plic. Z tohoto důvodu není k tonutní nutný velký objem vody – topit se lidé mohou začít i ve vaně nebo v bazéně. Zvlášť opatrní musíme být, pokud jde o malé děti. Ty voda přitahuje magickou silou a osudným se jim může stát i malý kbelík s vodou na zahradě nebo sud na dešťovou vodu.

Znalost umělého dýchání a zásad nepřímé masáže srdce může v těchto případech zachránit život. Příznaky tonutí jsou jednoznačné: studené tělo, bledá nebo promodralá kůže (hlavně na rtech), ztráta vědomí, postižený nedýchá.

Co je třeba udělat, když zpozorujeme tonoucího člověka ve vodě?

Pokud zpozorujete ve vodě osobu, která plave na hladině obličejem dolů nebo má potíže s plaváním, pokuste se ho zachránit vlastními silami jen v případě, že jste velmi dobří plavci. V opačném případě byste navíc ohrozili i své zdraví nebo dokonce svůj život. Pokud tedy nejste dobrými plavci, nejlepší co můžete udělat je, zavolat ihned linku 155. Stane-li se tato událost na veřejném koupališti, volejte nejdříve plavčíka. V případě, že skočíte pro tonoucího do vody, obraťte jej na záda a podle obrázku uvedeného v úvodu se jej snažte dopravit na břeh. Přestává-li tonoucí dýchat, pokuste se o umělé dýchání (zakloňte postiženému hlavu, stiskněte nosní dírky a vdechněte do jeho úst). O umělé dýchání ve vodě se raději nesnažte, pokud nejste dobří plavci nebo pokud nestojíte na dně.

Co je třeba udělat, je-li už tonoucí mimo vodu?

Pokud je tonoucí po vytažení na břeh v bezvědomí, zkontrolujte základní životní funkce. Zvedněte mu bradu, aby se uvolnily dýchací cesty a pak zkontrolujte dýchání a pulz. Jestliže postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání z úst do úst. Když je postižený v bezvědomí, ale dýchá, podepřete mu hlavu a otočte jej do stabilizované polohy, aby se uvolnily dýchací cesty (pokud ale máte podezření na poranění hlavy, zad nebo krku, neobracejte postiženého do stabilizované polohy). Odstraňte z postiženého mokrý oděv a přikryjte jej dekou nebo suchými šaty a vyčkejte s ním do příjezdu záchranné služby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here