Domů První pomoc První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proudem

První pomoc: úraz (zásah) elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem je velmi nebezpečný a je proto k němu přistupovat s maximální opatrností. Při nesprávném postupu totiž hrozí riziko úrazu elektrickým proudem i zachránci. Základní pravidlo první pomoci při úrazu elektrickým proudem proto zní – vždy nejprve odpojit elektrický proud a nikdy nesahat na postiženého předtím než bezpečně odpojíme elektrický proud.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Nejprve se tedy rozhlédneme a zjistíme zda postižený není zapojen do obvodu elektrického proudu a pokud tomu tak je, musíme nejprve elektrický proud odpojit a dostat postiženého z jeho dosahu. Je potřeba postupovat rychle, ale ne zbrkle.

Pokud okamžitě vidíme zdroj proudu (například přeseknutý kabel, trčící vodiče ze zásuvky nebo přístroje zapojeného k síti) můžeme okamžitě jednat. Vždy se nejprve snažte najít vypínač a tím přístroj vypnout nebo pojistkovou skříň a shodit pojistky. Pokud nikdy vypínač nevidíte nebo nevíte kde je pojistková skříň, odstraňte živý kabel pod proudem z postiženého nějakým suchým, nevodivým předmětem (například kusem dřeva, apod.). Nikdy nesaháme na živé konce kabelů nebo drátů holýma rukama, vždy pouze s pomocí nevodivých předmětů.

Pokud postižený na živém kabelu leží a není možné kabel zpod něj vytáhnout ani proud jinak vypnout, odsuňte postiženého s pomocí nevodivého předmětu z dosahu proudu (můžete použít například hrábě na dřevěné násadě,apod.).

Při odstraňování postiženého nebo živého kabelu pod proudem se snažte všechny operace provádět pravou rukou. Je to z bezpečnostních důvodů lepší, protože se může stát, že dostanete ránu od elektrického proudu a v takovém případě je vždy lepší pokud proud projde pravou rukou a pravou částí těla než přes srdce. Dbejte také na to, abyste se při záchraně nezapřeli či nedrželi druhou rukou ústředního topení nebo jiných uzemněných a vodivých předmětů.

Poté co postiženého úspěšně odstraníte od zdroje elektrického proudu, podívejte se zda dýchá a tluče mu srdce. Pokud ano a je navíc při vědomí, zavolejte záchranku (na čísle 155 nebo 112). Po úrazu elektrickým proudem musí postiženého vždy prohlédnout lékař.

Pokud je postižený v bezvědomí, ale srdce mu tluče a zároveň dýchá, zavolejte záchranku a s postiženým dále nehýbejte.

Pokud postižený nedýchá a netluče mu srdce, budete muset rychle jednat. Položte postiženého na záda, zakloňte mu hlavu a zahajte umělé dýchání z úst do plic a masáž srdce. Platí, že vždy po 5 zmáčknutí hrudního koše v místě srdce postiženého provedeme jeden vdech do úst (nezapomeňte při vdechu do úst postiženému zmáčknout nos, aby vdechovaný vzduch šel přímo do plic a nevycházel ven z těla nosem). Mezitím zavolejte záchranku nebo někoho pověřte, ať tak učiní.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here