Domů Nemoci Psychické nemoci Psychická tenze

Psychická tenze

Psychickou tenzi je možné jednoduše charakterizovat jako vnitřní emocionální napětí vyvolené mnoha podněty a situacemi, v nichž se člověk nachází, které se může projevit i navenek. Psychickou tenzí trpívají dospělí, ale mohou jí být postiženy také děti.

Výskyt případů psychické tenze se zvyšuje. Je to dáno prostředím, ve kterém žijeme, které je velmi rychlé a zaměřené na výkon.

Příčiny psychické tenze:

 • Nadměrná pracovní zátěž
 • Nadměrný tlak na výkon
 • Narušené mezilidské vztahy
 • Vystavení silným emočním podnětům, např. rozvodu, úmrtí v rodině
 • Přítomnost poruch řeči, např. u lidí s koktavostí je častá psychická tenze, obavy z mluveného projevu
 • Přítomnost fyzických odlišností, za něž se nositel stydí, vysmívají se mu
 • Šikana
 • Vliv výchovy
 • Nedostatečné sebevědomí
 • Předchozí nedobré, destruktivní vztahy s fyzickým či psychickým týráním

Příznaky:

 • Nepříjemné, nelibé pocity
 • Vyvedení z míry, ze zavedených pořádků
 • Obavy ze selhání, ztrapnění se
 • Vyhýbání se situacím, lidem, činnostem
 • Psychomotorický neklid (např. poklepávání nohou, vrtění se, mnutí si uší, nosu, kroucení vlasů…)
 • Podrážděnost
 • Nervozita a nejistota
 • Neschopnost se plně soustředit
 • Napětí a úzkosti
 • Okusování nehtů
 • Časté propukání v pláč i na malý podnět
 • Okusování předmětů, které člověk drží, např. tužky
 • Bolesti hlavy, které mohou být mírné i silné
 • Bolesti břicha a nevolnost
 • Pocity slabosti a nerovnováhy
 • Přítomnost třesu a chvění
 • Lítostivost
 • Únava a vyčerpanost
 • Pocit neschopnosti a selhání
 • Nechutenství, nebo naopak zvýšená chuť k jídlu
 • Poruchy spánku
 • Potíže s rozhodováním
 • Pocit, že se na něj lidi dívají, šuškají si
 • Výrazná tréma
 • Je zvýšená lekavost a citlivost na hluk
 • Častější nutkání na močení

Řešení:

Psychická tenze může přejít do psychických poruch. Mohou se vyvinout různé typy fobií, např. agarofobie, ale také panická porucha. Tyto stavy jsou pak již těžko řešitelné.

Psychickou tenzi je nutné si nejprve připustit, nejlépe pak odhalit její příčinu, a pokud je to možné odstranit ji ze života, např. změnit povolání. V mnoha případech to však není možné a je nutné pracovat sám na sobě, např. na vytvoření si hranic, posílení sebevědomí, naučení se říkat ne, naučit se vyrovnávat se s těžkými podmínkami atd. V tomto může pomoci návštěva psychoterapeuta. Správný výběr je velmi důležitý. Jednak záleží na terapeutickém směru, který terapeut praktikuje, a jednat také na osobnosti terapeuta samotného.

Dále je možné vyhledat pomoc psychiatra a v těžších případech si nechat pomoci také medikamenty, např. léky snižujícími úzkost.

Dalšími možnostmi mírnění psychické tenze je relaxace, meditace, věnování se koníčkům, sám sobě… Toto je možné doplnit také o přírodní léčbu, tj. využití bylin, které působí na zklidnění a uvolnění, např. meduňka, třezalka atd. Zde je lépe poradit se s lékařem, zvláště v případě, že užíváte nějaké léky. Bylinné čaje s nimi mohou negativně reagovat.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here