Domů Nemoci Kůže Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum

Pyoderma gangrenosum je poměrně vzácné dermatologické onemocnění, které postihuje především dospělé pacienty, a ojediněle se vyskytuje také u dětí starších 12 let. Onemocnění má chronický charakter, příčiny vzniku nejsou známy, obvykle je však jeho výskyt spojen s jinými systémovými onemocněními, například trávicího ústrojí, jako je Crohnova choroba. Léčba pyodermy gangrenosum proto vychází z léčby primárního onemocnění. 

Průběh onemocnění

Pyoderma gangrenosum postihuje pacienty obou pohlaví, jedná se především o dospělé starší 40 let. U mladších lidí je jeho výskyt spíše ojedinělý. První případ onemocnění byl v medicínské literatuře popsán v roce 1936. Jedná se o hnisavé kožní projevy, které mají nejprve podobu puchýřků naplněných hnisem a červených nodulů, které se postupně spojují do velkých vředovitých útvarů. Útvary bývají ohraničené lemem. Může dojít k nekróze části tkání. Tyto projevy, které jsou velmi bolestivé, se nejčastěji objevují v oblasti nohou, mohou se však objevit i za uchem nebo na jiných místech těla pokrytých kůží.

Diagnostika

Diagnostika onemocnění se provádí na základě výskytu výše popsaných kožních projevů, což činí buď praktický lékař (u dětí pediatr) nebo lékař z oboru dermatologie. Při výskytu pyodermy gangrenosum se obvykle zjišťuje souvislost s jiným onemocněním, což se podaří přibližně u poloviny pacientů. Ke stanovení diagnózy je proto nutné provést ještě imunologické, bakteriologické a často i celá řada dalších vyšetření.

pyoderma gangrenosum

Příčiny

Jak již bylo uvedeno, přesné příčiny onemocnění nejsou známy. Je zde však souvislost s některými onemocněními. Uveďme si alespoň některá z nich. Pyoderma gangrenosum se objevuje u pacientů, kteří trpí zánětlivými onemocněními trávicího ústrojí, jako je Crohnova choroba neboli morbus Crohn nebo ulcerózní kolitida. Dále se vyskytuje u pacientů trpících artritidou, onemocněním jater (hepatitida C, cirhóza), hematologickými onemocněními (například leukémií nebo myelomem), těžkými formami akné, ale také u nakažených virem HIV.

Léčba

Vzhledem k souvislosti s jinými onemocněními vyžaduje léčba pacientů  s pyodermou gangrenpsum mezioborovou spolupráci. Při léčbě se používají především kortikosteroidy (což jsou steroidní hormony, které se synteticky vyrábějí z cholesterolu) a další imunosupresiva, jako je dapson, azathioprin a cyklosporin. Nevýhodou použití kortikosteroidů jsou jejich nepříznivé vedlejší účinky, které se označují termínem Cushingův syndrom, a zahrnují například obezitu s tendencí ukládat tělesný tuk do oblasti břicha a obličeje. Kortikosteroidy se běžně používají při léčbě autoimunitních onemocnění, jako je Crohnova choroba.  K lokálnímu ošetření vředů se používají antibiotické přípravky a hydrokoloidní obvazy, které zlepšují a urychlují hojení ran. V některých případech se využívá také spolupráce s odborníky z oboru plastické chirurgie.

Prevence

Možnosti prevence zatím nejsou známy. Vzhledem k tomu, že k výskytu pyodermy gangrenosum dochází často u pacientů se sníženou imunitou nebo s výše popsanými onemocněními, lze obecnou možnost prevence spatřovat v posilování imunity a zdravém životním stylu, který pomáhá předcházet celé řadě onemocnění.

Erythema nodosum a další onemocnění kůže

U pacientů trpících Crohnovou nemocí se často vyskytují i jiná kožní onemocnění, mezi nimi erythema nodosum (zánět podkoží), což je onemocnění kůže, které má podobu drobných červených podkožních hrbolů rozesetých po kůži pacienta nejčastěji v oblasti bérce, ale také na stehnech a rukách. Postižená místa jsou teplá a bolestivá na dotyk. Léčba je založena na odstranění příčiny, zánět podkoží totiž velmi často vzniká v důsledku jiného onemocnění, nebo jako reakce na některý druh léků. Po několika týdnech kožní projevy obvykle vymizí, aniž by po sobě zanechaly stopy. U pacientů s nespecifickými střevními záněty, jako je Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida, se rovněž často vyskytuje atopická dermatitida, vitiligo (získaná porucha pigmentace) nebo lupénka.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here