Domů Nemoci Imunitní systém Rakovina lymfatických uzlin

Rakovina lymfatických uzlin

Rakovina lymfatických uzlin (známá též jako Hodgkinův lymfom) je nádorové bujení bílých krvinek (lymfocytů), k němuž dochází v lymfatických uzlinách. Výskyt onemocnění v populaci je ve srovnání s ostatními druhy rakoviny poměrně vzácný. Hodgkinův lymfom, který zasahuje převážně pacienty mladšího věku a častěji postihuje muže než ženy, může mít několik forem.

Rakovina lymfatických uzlin
Rakovina lymfatických uzlin

Varianty onemocnění

Existují dvě základní varianty onemocnění, a to nodulární Hodgkinův lymfom (kde převládají lymfocyty) a klasický Hodgkinův lymfom, který se dále dělí na 4 podtypy. Ve všech případech se však jedná o závažné onemocnění, pro které je charakteristické nádorovité bujení, a které je smrtelné. Současná medicína již dokáže onemocnění léčit, přičemž v případě včasné léčby se úspěšnost vyléčení pacienta postupně zvyšuje.  

Příznaky a projevy

U pacientů s rakovinou lymfatických uzlin lze pozorovat projevy po celém těle. Jedná se především o zvýšenou únavu, nechutenství, úbytek hmotnosti, zvýšenou teplotu a pocení během spánku. (Tyto projevy jsou typické pro onkologická onemocnění obecně.) V případě rakoviny mízních uzlin pak mezi další příznaky patří zvětšení lymfatických (neboli mízních) uzlin,  zejména na krku, v oblasti podpaží a okolo aorty. Zvětšené uzliny mohou poškozovat sousední orgány, například játra.

Příčiny a rizikové faktory

Přesná příčina není známa, hlavní důvody rozvoje rakoviny mízních uzlin jsou však spatřovány v imunologických problémech. Lidé se sníženou imunitou v tomto ohledu představují nejvíce rizikovou skupinu pacientů. Dalším rizikovým faktorem jsou toxické látky způsobilé narušit DNA lymfocytů. V souvislosti se zvýšeným rizikem je dále důležité zmínit užívání některých léků a pooperační stavy. Obecnými rizikovými faktory pak jsou nadváha až obezita a stres.

Lymfatický systém a lymfa

Pro lepší pochopení vztahu mezi lidským tělem a rozvojem rakoviny mízních uzlin na následujících řádcích popíšeme význam a funkci lymfatického systému. Lymfatický systém představuje důležitou součást imunitního systému, má význam z hlediska detoxikace organismu, a funguje na principu cirkulace mízy neboli lymfy. (Lymfa je tekutina bílé až nažloutlé barvy, která se svým složením podobá krevní plazmě, a obíhá v lymfatickém systému podobně jako krev v krevním oběhu, ovšem s tím rozdílem, že lymfatický systém není uzavřený.) Pokud lymfa neobíhá dostatečně rychle, a tudíž dostatečně nefunguje lymfatický systém, hromadí se v těle odpadní látky a další škodliviny, které ho zatěžují.

Narušená funkce lymfatického systému

Hromadění odpadních látek v těle se projevuje otoky, a to zejména v oblasti končetin. Ženy často trápí celulitida v oblasti hýždí a stehen, která je v první fázi nedostatečné funkce lymfatického systému vnímána především jako kosmetický, nikoli zdravotní problém. Mezi další příznaky nedostatečné funkce lymfatického systému pak patří zvýšená únava a větší náchylnost k nákaze infekčními nemocemi, což je dáno právě vztahem lymfatického systému k systému imunitnímu. Pokud se zdravotní stav pacientů zhoršuje, dochází k rozvoji nemocí, jako je například lymfedém nebo sloní nemoc a může dojít právě také k rozvoji rakovinotvornému bujení.

Léčba

Aby k tomu nedošlo, je nutné řešit zdravotní problémy způsobené nedostatečnou funkcí lymfatického systému včas. Důležitou součástí léčby lymfatických problémů jsou lymfatické masáže – lymfodrenáže, které se dnes provádějí převážně přístrojově. Pokud má pacient větší otoky, je mu doporučena kompresivní bandáž. Jestliže již dojde k rozvoji rakoviny, pak je léčba založena na kombinaci chemoterapie (pacientům se podávají cytostatika) a radioterapie. Další alternativou je biologická léčba.

Prevence

Prevence je založena na předcházení lymfatickým onemocněním obecně. Důležité je především dodržování zdravé životosprávy (jde zejména o dodržování pitného režimu a zdravého jídelníčku, dále je významná pravidelná pohybová aktivita a odbourávání stresu). Velký význam při předcházení lymfatickým onemocněním mají lymfatické masáže. Lymfatické masáže mají tedy význam nejen z hlediska léčby, ale také prevence.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here