Domů Nemoci Onemocnění dýchacích cest Rakovina plic: Příznaky, léčba

Rakovina plic: Příznaky, léčba

Rakovina plic je zhoubné nádorovité onemocnění dýchací soustavy zasahující tkáň plic a dýchacích cest, které postihuje především aktivní kuřáky. Jeho nejčastější příznaky, kterými jsou kašel a úbytek na váze, proto bývají často podceňovány. Právě pozdní odhalení přítomnosti nádoru je hlavní příčinou, proč na rakovinu plic ročně umírá vysoký počet pacientů.

Rakovina plic – nemoc kuřáků

Rakovina plic je závažné a smrtelné onemocnění, na které ročně umírá takřka půldruhého milionu lidí. Většinu z nich

Rakovina plic
Rakovina plic

představují aktivní kuřáci. Přestože je rakovina plic považována za nemoc kuřáků, často postihuje také pasivní kuřáky (členy rodiny, kteří sdílejí s kuřáky společnou domácnost) nebo pacienty žijící v silně znečištěných oblastech (kde je silně znečištěný vzduch nebo vzduch s příměsí radonu a azbestu). Nemoc postihuje tkáň plic a dýchacích cest a postupně se metastází šíří do ostatních orgánů. Rakovina plic častěji postihuje muže než ženy. Nejvíce rizikovou skupinu pacientů představují aktivní kuřáci po 50. roce věku.    

Příznaky a průběh onemocnění

Příznaky onemocnění se v jednotlivých stadiích liší. Zpočátku (zejména u kuřáků) mohou být velmi nenápadné. Pacient má problémy s dechovou nedostatečností (má problém vyjít schody nebo doběhnout tramvaj), kašle (zejména ráno vykašlává hlen) a dochází u něho k úbytku váhy. Dalším možným příznakem je chrapot nebo sípavý dech. Postupně se přidává nechutenství a chronická únava. Pacient může začít vykašlávat také krev, k tomu však dochází obvykle až v pozdějším stadiu onemocnění. Pokud je nádor v oblasti jícnu, mohou se rovněž objevit problémy s polykáním. Dalšími příznaky jsou bolesti v oblasti hrudníku, bolesti břicha a v případě metastáze kostí také bolesti kostí. Ve fázi metastáze může nádor zakládat druhotná ložiska, kterými jsou nejčastěji kosti, játra, ledviny, ale také mozek.

Diagnostika

Rakovina plic je diagnostikována na základě RTG hrudníku a počítačové tomografie (CT). Základní vyšetřovací metodou je bronchoskopie, endoskopická metoda používaná k vyšetření dýchacích cest za použití bronchoskopu (existuje několik typů tohoto přístroje, stejně jako několik metod bronchoskopického vyšetření). V rámci bronchoskopie se provádí biopsie – odběru vzorku tkáně, který je zaslán k histologickému vyšetření.

Druhy rakoviny plic

Rakovina neboli karcinom plic může mít několik forem. Základní dělení spočívá v rozlišení v malobuněčného karcinomu plic známého jako karcinom ovesných vloček (rakovinotvorné buňky svým vzhledem připomínají zrnka ovsa)  a nemalobuněčného karcinomu plic. Pro malobuněčný karcinom plic (small  cell lung cancer – SCLC), který tvoří přibližně jednu čtvrtinu případů onemocnění rakovinou plic, je typické rychlé šíření do ostatních orgánů a častá recidiva. Nemalobuněčný karcinom plic (non small cell lung cancer – NSCLC), který tvoří hlavní procento případů, může mít několik typů. Základní tři histologické typy představuje spinoceluární karcinom, adenokarcinom a velkobuněčný karcinom.

Léčba

Léčba je závislá na typu (zda se jedná o malobuněčný nebo nemalobuněčný karcinom) a stadiu závažnosti onemocnění. Malobuněčné karcinomy se obvykle léčí kombinací radioterapie a chemoterapie, nemalobuněčné karcinomy se nejčastěji odstraňují chirurgicky. V závislosti na typu a stadiu onemocnění se provádějí tři druhy chirurgických zákroků: odstranění menší postižené části (klínovitá resekce), odstranění plicního laloku, nebo celé plíce. Pokud je rakovina plic zjištěna až ve fázi metastáze, kdy jsou napadeny ostatní orgány, je terapie založena na zmírňování příznaků nemoci s cílem zmírnit pacientovo utrpení, tedy na principech paliativní léčby.

Prevence

Prevence rakoviny plic spočívá v dodržování zásad zdravého životního stylu – zejména ve vyvarování se kouření (ideální je vůbec nezačít) i pobytu v zakouřených prostorách.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here