Domů Nemoci Urologie Rakovina prostaty: příznaky, léčba

Rakovina prostaty: příznaky, léčba

Rakovina prostaty představuje nejčastější onkologické onemocnění mužů v České republice a tvoří přibližně 4% nádorovitých onemocnění vůbec. Nejvíce rizikovou skupinu pacientů představují muži po 70. roce věku, počet pacientů mezi 50. a 60. rokem však stále roste. Jakými příznaky se karcinom prostaty projevuje? Na jakých metodách je založena léčba a jaké jsou možnosti prevence?

Rakovina prostaty
Rakovina prostaty

Příznaky karcinomu prostaty

Počáteční stadium onemocnění bývá velmi často bezpříznakové. Varovným signálem přítomnosti onemocnění je zvýšená hladina specifického antigenu (PSA), pokud však pacient subjektivně nepociťuje žádné obtíže, zpravidla nenavštíví urologickou ambulanci, a tudíž nemůže být nemoc v časném stadiu diagnostikována.

Typickým příznakem karcinomu prostaty jsou urologické obtíže. Pacienti mají problémy při močení, které se postupně zhoršují. Nejnápadnější obtíží je časté chození na toaletu, kde pacient vymočí jen malé množství moči, a ve velmi krátkém intervalu (který může trvat i několik minut) v důsledku nedostatečného vyprázdnění močového měchýře pociťuje opětovné nucení na močení. Někteří pacienti trpí inkontinencí (mají problém s udržením moči). Protože časté nucení na močení obtěžuje pacienta ve dne i v noci, dochází k podstatnému snížení jeho životního standardu. Mezi projevy rakoviny prostaty rovněž patří impotence, která komplikuje partnerské soužití, nepříznivě ovlivňuje sebevědomí a  je proto muži vnímána i jako společenský problém.

Dalším příznakem, který se objevuje až v pozdějších stadiích, jsou bolesti končetin nebo páteře. Tyto obtíže jsou způsobeny tím, že metastazující nádor utlačuje okolní orgány.

Obecné příznaky onkologických onemocnění

K výše zmíněným příznakům se pak přidávají obecné příznaky onkologických onemocnění, jako je nápadně zvýšená únava, celková slabost, úbytek na váze a nechutenství. Vzácněji bývá diagnostikována hematurie – nález krve v moči. (Tento příznak je typický spíše pro rakovinu močového měchýře.) Dále lze u pacientů s karcinomem prostaty pozorovat zvětšené mízní uzliny.

Možnosti léčby

Současná medicína uplatňuje několik léčebných metod, které lékaři volí v závislosti na stadiu rakoviny a zdravotním stavu pacienta, a v praxi je často vzájemně kombinují. Tak jako u ostatních druhů rakoviny, jako je rakovina močového měchýře, tlustého střeva a dalších orgánů, patří mezi základní konzervativní postupy kombinace chemoterapie a lokální radioterapie. Vedle klasické radioterapie se v praxi rovněž využívá metody brachyradioterapie, jedná se v podstatě o ozařování zevnitř (zářič je zaveden přímo do těla pacienta). Výhodou této metody oproti klasické radioterapii je vyšší účinnost, a zároveň minimalizace nežádoucích vedlejších účinků.

Svou nezastupitelnou roli při léčbě rakoviny prostaty hraje klasická chirurgie. Operace se zpravidla provádějí u pacientů, kteří nemají jiná závažná onemocnění. Nejradikálnější metodou je radikální prostatektomie, která spočívá v odstranění celé prostaty. Výkon lze provést také laparoskopicky nebo roboticky. Jinou možností je orchiektomie, metoda spočívající ve vyjmutí varlat. Jakmile jsou totiž varlata vyjmuta, přestává se tvořit mužský pohlavní hormon testosteron, čímž se zamezí dalšímu růstu nádoru. Jedná se o nenáročný chirurgický zákrok, který je v praxi poměrně častý.

Prevence rakoviny prostaty

Nejúčinnější součástí prevence jsou preventivní prohlídky u lékaře, které by měli muži pravidelně absolvovat po 50. roce věku. Vyšetření prostaty je sice poněkud nepříjemné, protože se provádí per rectum (lékař zasune pacientovi prst v gumové rukavici do konečníku), může však zachránit pacientovo zdraví a život. Čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tím vyšší je úspěšnost jeho léčby.

Rakovině prostaty lze do jisté míry předejít i zdravou životosprávou, to znamená především vyvarovat se kouření a stresu a dodržovat zdravý jídelníček obsahující  dostatek ovoce a zeleniny. Rajčata a papriky jsou bohatým zdrojem lykopenu, který pomáhá rakovině prostaty předcházet.Tepelnou úpravou se množství lykopenu v této zelenině zvyšuje.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here