Domů První pomoc Rautekův manévr

Rautekův manévr

Mnoho z nás se v životě ocitne v situaci, kdy musí poskytnout první pomoc nebo ji sám potřebuje. Je proto dobré znát základní postupy, mnohdy jimi lze zachránit život postiženého, popř. snížit vážnost následků.

Mezi jeden z postupů první pomoci patří také Rautekův manévr, někdy též hmat.

Jedná se o postup, při němž postiženého člověka vyprošťujeme z nějakého malého prostoru. Nejčastěji se jedná o automobil, který havaroval.

Vyprostit člověka mu může zachránit život, neboť mu potom může být dána první pomoc, umělé dýchání, zastavení krvácení atd., což v prostoru auta, v závalu… někdy nejde.

Účastník záchranné akce:

Pokud se dostaneme na místo nehody, neštěstí… a jsou zde poranění lidé, je nejdůležitější zachovat klid a okamžitě zavolat záchrannou službu a poté se věnovat poraněným.

Cílem záchrany je životy uchovat, a to poraněného i zachránce. Zachránce by nikdy neměl riskovat svůj život. Stane-li se mu něco, zemřou ti, jimž mohl pomoci přežít.

Vyprošťování:

Vyprošťování má jistá pravidla, na která musíme dbát, abychom poraněnému ještě více neublížili. Samozřejmě je důležitější zachránit život než nezranit. Pokud je to tedy nezbytně nutné, musí být postižený vytažen i za cenu dalšího poranění, např. pokud hrozí výbuch vozidla atd.

Někdy je lépe od vyprošťování upustit, pokud je velké riziko poranění a pacienta zajistit (zajistit životní funkce) do příjezdu záchranářů.

Při vyprošťování je důležité začít horní částí těla, tj. uvolnit hrudník a horní končetiny. Dalším pravidlem je, že bychom měli působit v ose páteře, aby nedošlo k jejímu poškození. Nesmí se dělat prudké trhavé pohyby, ale pozvolné, plynulé vedoucí k vytažení zraněného.

Rautekův manévr:

Rautekův manévr se provádí tak, že záchranář (zachraňující člověk) otočí postiženého zády k sobě, poté zasune své paže do podpaží postiženého a oběma rukama ho uchopí za předloktí zdravější končetiny. Jednu ruku klade zachránce do oblasti zápěstí, druhou blíže k lokti. Pak může táhnout z prostoru, v němž bych uvězněn.

Při vytahování si jej může třeba podepřít kolenem, aby se váha vytahovaného rozložila.

Pokud jsou na vyprošťování dva a více zachránců, je možné, že jeden drží vyprošťovaného Rautekovým hmatem a druhý mu uchopí nohy a mohou ho přenést na požadované místo, kde ho mohou dále ošetřit.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here