Domů Nemoci Vyšetření, operace Rozbor krve

Rozbor krve

Rozbor krve neboli biochemická analýza krve je běžné laboratorní vyšetření, které umožňuje získat cenné informace o zdravotním stavu pacienta. Zásadní roli v procesu laboratorního vyšetření hraje poučení pacienta o jeho chování před odběrem krve, aby bylo možné získat co nejvěrnější obraz o jeho skutečném stavu.

Rozbor krve
Rozbor krve

Před odběrem krve

Před odběrem krve je pacientům v zájmu co nejpřesnějších výsledků rozboru krve doporučováno, aby:

1) se dostavili k odběru v ranních hodinách

2) tak učinili nalačno

3) před odběrem vypili malé množství vody nebo neslazeného čaje (cca 200 až 250 ml)

4) bezprostředně před odběrem neprováděli zvýšenou fyzickou námahu

5) 12 hodin před odběrem nepili nápoje s obsahem kofeinu a alkoholu

6) se vyvarovali kouření

7) si v případě odběru ze žíly v loketní jamce zacvičili paží

Laboratorní vyšetření

Vypovídací hodnotu výsledků získaných při rozboru krve pochopitelně ovlivňuje také dodržení správného postupu před a při laboratorním vyšetření. Zde je důležité, aby byla krev bezprostředně po odběru opatřena správnými identifikačními údaji pacienta, byla předepsaným způsobem skladována a transportována ke zpracování. Poté je důležitá správnost samotné analýzy a výpočtu, jeho ověření a interpretace.

V případě porušení některých z výše uvedených zásad, jak v preanalytické, analytické či postanalytické fázi může dojít ke zkreslení výsledků s rizikem stanovení nevhodné či nepřesné diagnózy.

Zjišťované hodnoty

A jaké hodnoty se při rozboru krve zjišťují? Zde záleží primárně na účelu, za jakým je laboratorní vyšetření prováděno. Například v případě nutnosti rozlišení, zda se jedná o bakteriální či virovou infekci (zejména k posouzení, zda je v rámci léčby na místě nasadit antibiotika, nebo v případě podezření na zánětlivé procesy v těle) se zjišťuje hodnota CRP– reaktivního proteinu. Viry lze na základě rozboru krve přesně specifikovat a diagnostikovat tak různá onemocnění.

Další zjišťovanou hodnotou v rámci rozboru krve je kreatinin, látka, jejíž zvýšené množství může poukazovat zejména na onemocnění ledvin, riziko dehydratace. Nadměrné množství kreatininu v krvi může vést k selhání životně důležitých orgánů, ledvin a srdce s následkem smrti. Dále lze zjistit hladinu cholesterolu, což je důležité v zájmu prevence kardiovaskulárních chorob. Při rozboru krve se dále zjišťuje množství krevního cukru v krvi k případnému stanovení či vyloučení diagnózy diabetu. Významné je i zvýšené množství bilirubinu poukazující na onemocnění jater.

Při laboratorním vyšetření se rovněž zjišťuje množství jednotlivých krevních složek – červených a bílých krvinek (extrémně zvýšené množství bílých krvinek může poukazovat na onkologické onemocnění, jako je leukémie), krevních destiček, průměrná hmotnost a koncentrace hemoglobinu v krvi (nízké množství hemoglobinu může signalizovat anémii).

Dále je možné zjistit nádorové markery a desítky dalších hodnot.

Význam rozboru krve

Jak vyplývá z výše uvedeného, rozbor krve je velmi důležité a v praxi často používané vyšetření, které slouží k diagnostickým účelům, stejně jako k předcházení různým onemocněním. Jeho výhodou je snadná dostupnosti biologického materiálu (krve) a za předpokladu dodržení podmínek uvedených v úvodu velmi dobrá průkaznost. Jen pro zajímavost, z rozboru krve lze v současné době zjistit nejen různá onemocnění (běžnými infekčními onemocněními počínaje a onkologickými nemocemi konče) a stav imunity, ale také zásoby vitamínů a minerálních látek v organismu, hormonální změny či užívání léků a drog.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here