Domů Nemoci Roztroušená skleróza: příznaky, léčba

Roztroušená skleróza: příznaky, léčba

Roztroušená sklerózaZapomněli jste, kde jste si odložili brýle? Zapomněli jste, kde jste nechali  mobilní telefon nebo klíče od bytu? Jistě si zrovna klepete na čelo a ptáte se sami sebe, zda i vy nemáte tu „sklerózu“, o které se mezi lidmi tak často mluví. Pokud ale na sobě nepozorujete jiné příznaky než zapomínání, nemusíte se o své zdraví z tohoto hlediska bát. Skutečná „skleróza“ je totiž vážné autoimunitní onemocnění, které vás omezí nejen ve vzpomínání si na maličkosti, ale v celé řadě neurologicky řízených činností a schopností.

Co je skleróza doopravdy?

Roztroušená skleróza, latinsky sclerosis multiplex, je vážné chronické onemocnění, které způsobuje rozpad myelinových pochev neurovláken v centrální nervové soustavě a tím zpomalení vedení nervových vzruchů, které jsou odpovědné za fungování celého lidského těla. Komunikace mezi jednotlivými buňkami (neurony) je proto velmi ztížena. Myelinové pochvy, které slouží jako vnější obal nervových vláken v mozku a míše, jsou napadány imunitním systémem vlastního těla, proto hovoříme o tzv. autoimunitním onemocnění. Mnozí neinformovaní lidé by se mohli domnívat, že se jedná o chorobu spojenou s obdobím stáří. Avšak opak je pravdou, nemoc postihuje především mladé dospělé lidi ve věku 20 až 40 let a častěji ženy než muže. Výskyt roztroušené sklerózy se pohybuje mezi 2 až 150 pacienty na 100 000 obyvatel.

Příčiny roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza jako samostatná nemoc byla popsaná již v roce 1868 francouzským neurologem Jean-Martinem Charcotem. Od té doby se vědci snaží popsat a objasnit příčiny vzniku této nemoci, ale úkol to není snadný – dodnes nejsou vyřčeny definitivní příčiny, které sklerózu způsobují. Za viníky jsou považovány nejen genetické predispozice, ale i vlivy faktorů vnějšího prostředí. Genetické příčiny byly prokázány zejména díky příbuzenským studiím, které prokázaly vyšší riziko vzniku nemoci u jedinců, v jejichž rodině se roztroušená skleróza již vyskytla. Molekulárně-biologickými výzkumy bylo prokázáno, že některé konkrétní lidské geny působí samotné jako rizikové faktory pro vznik nemoci. Za negenetické rizikové faktory jsou považovány různé infekční mikroorganismy, jako například lidské herpes viry, způsobující četná lidská i zvířecí onemocnění. Mezi rizikové faktory okolního prostředí bývá odborníky řazeno zejména snížené vystavení slunečnímu záření, kvůli kterému se v našem těle snižuje produkce potřebného vitaminu D. Dalšími možnými příčinami, které se však stále zkoumají a nebyly nikdy jednoznačně prokázány, může být i stres nebo kouření.

Symptomy roztroušené sklerózy

U pacientů s roztroušenou sklerózou se můžeme setkat s celou řadou symptomů neurologického původu. Běžné jsou různé kognitivní a emociální poruchy včetně nestabilních nálad a příznaků deprese, ale hlavně silné pohybové obtíže, které mohou přerůst až ve fyzickou invaliditu. Nemocný trpí svalovou slabostí a křečemi, má problémy s artikulovanou řečí nebo polykáním, potýká se se zrakovými problémy, s různými močovými či střevními potížemi a v neposlední řadě také s únavou. Tyto symptomy jsou nejlépe pozorovatelné během tzv. atak, neboli záchvatů, které přicházejí nepravidelně a často bez jakéhokoli varování. Podle intenzity těchto atak rozlišujeme roztroušenou sklerózu benigní (méně časté slabé ataky) a maligní (těžké záchvaty a nárůst invalidity).

Diagnóza a léčba roztroušené sklerózy

Diagnostika roztroušené sklerózy se provádí obtížně, protože její symptomy mohou být podobné mnoha jiným zdravotním potížím. Prvotní příznaky nastupující nemoci jsou většinou mírné a obvykle tak nedonutí postiženého vyhledat lékaře. Po prvním ataku však již není nad čím váhat. K diagnóze se používá obvykle magnetická rezonance a analýza mozkomíšního moku. Na jejich základě jsou lékaři schopni určit zda, kde a případně do jaké míry proběhla demyelizace nervových vláken v mozku a míše a zda je či není centrální nervová soustava napadena chronickým zánětem (průvodní patologický znak). Přestože v současné době neznáme účinný lék na roztroušenou sklerózu, nezůstávají lidé postižení touto nemocí bez pomoci. Ta je zaměřena na zmírnění obtíží, předcházení atak a celkové zpomalení vývoje nemoci. Dostupná je i různá alternativní léčba, jejíž účinky však zatím nebyly vědecky prokázány.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here