Lékařský slovník

Domů Lékařský slovník

Rejekce

Rejekce je slovo používané v transplantologii. Jedná se o odmítnutí či odhojení transplantátu. Imunitní systém příjemce se obrací proti transplantátu dárce. Proto je důležité...

Per exclusionem

Proces stanovení diagnózy není vždy snadný. Mnohdy je možné přirovnat hledání diagnózy k detektivní práci. Musí se najít potenciální viníci a ty postupně vyloučit...

Kamptokormie

Kamptokormie je stav charakterizovaný trvalou přítomností thorokolumbální (hrudně-bederní) flexe. To znamená, že je člověk jakoby v předklonu, není schopen se narovnat. V angličtině se...

Usurace

Usurace je patologický proces, kdy dochází k “nahlodání”, resorpci, poškození, opotřebení tkáně působením vnějšího vlivu, např. tlakem. Výskyt usurací S usuracemi se setkáváme v řadách lékařských...

Atrofizace

Atrofizace znamená, že dochází k atrofii. Jedná se tedy o proces, který postupně zhoršuje stav tkáně, která je atrofií postižena.  Atrofizací tedy rozumíme postupné zmenšování...

Progredující

Pojem progredující hovoří o progresi. To znamená o postupu, zhoršování nemoci, stavu.  Mnohé nemoci mohou probíhat tak, že postupně dochází: ke zlepšování stavu, který může...

Defigurace

Defigurace označuje změnu postavení, tvaru, deformitu tkáně, orgánů, kostí či kloubů, teda jakékoli části organismu. Defigurace v ortopedii S defigurací se hojně se setkáváme v ortopedii,...

Iritace

V lékařství se termínem iritace rozumí podráždění. Používá se u velkého množství stavů. V somatické medicíně (zabývající se tělem) i psychiatrii.  Somatická medicína V rámci somatické...

Exkochleace

Exkochleace je výraz označující chirurgický zákrok, který  lze do češtiny přeložit jako „vyškrábnutí“ nebo „vyškrabávání“. Zákrok se provádí pomocí speciálního nástroje připomínajícího svým zakončením...

Aponeuróza

0
Aponeuróza je typ facie, která je plošně rozprostřená a pokrývá svaly, které potřebují rozsáhlejší “spojení”, aby vznikl jeden funkční celek. Svou stavbou se podobá...