Lékařský slovník

Domů Lékařský slovník

Distenze

Distenze popisuje stav, kdy dochází k roztažení či rozepětí. Využívá se v medicíně u mnoha patologických stavů v jednotlivých orgánových soustavách. Distenze v pohybovém aparátu: Může dojít např. k distenzi...

Krepitace

Krepitace je zvuk, který slyšíme při vyšetřování pacientů. Jedná se o třaskání, praskání, lupání... Krepitaci můžeme také cítit dotykem. Krepitace v pohybovém ústrojí: O krepitaci mluvíme...

Exstirpace

Pod pojmem exstirpace si můžeme představit úplné chirurgické odstranění tkáně nebo orgánu. Odstraňované tkáně a útvary jsou často hlouběji uložené. Mnohdy je nutné provést...

Skybala

Pod pojmem skybala (skybalon ‒ výkal) rozumíme jednotlivé útvary ve střevě, které jsou tvrdé a vznikly zahuštěním stolice, jedná se tzv. spečenou stolici. U...

Izokorie

Izokorií rozumíme fyziologický, normální stav očních zornic (pupil), které mají stejnou velikost. Jsou souměrné. Nehodnotí se, zda jsou obě rozšířené nebo obě zúžené. Jen...

Anteflexe

Anteflexe je pojem pro ohnutí dopředu. Je využívám obecně v mnoha oborech medicíny. S pojmem anteflexe se často setkáváme v gynekologii, kdy se hovoří o anteflexi dělohy. Děloha...