Lékařský slovník

Domů Lékařský slovník

Ad integrum

Slovní spojení ad integrum se využívá v mnoha oborech, latinsky znamená zcela, úplně. Často se pojí s termínem restitutio ad integrum. V medicíně znamená, že...

Oprese

Pojem oprese označuje pocit stísněnosti nebo také útlak. V medicíně se nejčastěji spojuje s bolestmi na hrudi, které mají tlakový a svíravý charakter. Nejsou...

Rejekce

Rejekce je slovo používané v transplantologii. Jedná se o odmítnutí či odhojení transplantátu. Imunitní systém příjemce se obrací proti transplantátu dárce. Proto je důležité...

Per exclusionem

Proces stanovení diagnózy není vždy snadný. Mnohdy je možné přirovnat hledání diagnózy k detektivní práci. Musí se najít potenciální viníci a ty postupně vyloučit...

Kamptokormie

Kamptokormie je stav charakterizovaný trvalou přítomností thorokolumbální (hrudně-bederní) flexe. To znamená, že je člověk jakoby v předklonu, není schopen se narovnat. V angličtině se...

Usurace

Usurace je patologický proces, kdy dochází k “nahlodání”, resorpci, poškození, opotřebení tkáně působením vnějšího vlivu, např. tlakem. Výskyt usurací S usuracemi se setkáváme v řadách lékařských...

Atrofizace

Atrofizace znamená, že dochází k atrofii. Jedná se tedy o proces, který postupně zhoršuje stav tkáně, která je atrofií postižena.  Atrofizací tedy rozumíme postupné zmenšování...

Progredující

Pojem progredující hovoří o progresi. To znamená o postupu, zhoršování nemoci, stavu.  Mnohé nemoci mohou probíhat tak, že postupně dochází: ke zlepšování stavu, který může...

Defigurace

Defigurace označuje změnu postavení, tvaru, deformitu tkáně, orgánů, kostí či kloubů, teda jakékoli části organismu. Defigurace v ortopedii S defigurací se hojně se setkáváme v ortopedii,...

Iritace

V lékařství se termínem iritace rozumí podráždění. Používá se u velkého množství stavů. V somatické medicíně (zabývající se tělem) i psychiatrii.  Somatická medicína V rámci somatické...