Anatomie člověka

Domů Nemoci Anatomie člověka

Plicní sklípky, alveoly

Plicní sklípky jsou součástí plic. U člověka jich je asi 300 miliónů a pokud by se rozprostřely, zaujmou plochu 70 metrů čtverečných. Plicní sklípky...

Pylorus, vrátník

Pylorus, který má český název vrátník, je součástí žaludku. Je to místo, v němž žaludek přechází na duodenum (dvanáctník). Pylorus můžeme rozdělit do několika oddílů: Antrum...

Hlezenní kloub, articulatio talocruralis, kotník, horní zánartní kloub

Hlezenní kloub se lidově označuje jako kotník. Tvoří tedy přechod mezi dolní končetinou a nohou. Jedná se o kloub jednoosý, kladkový. V kloubu se spojuje několik...

Mezenterium, závěsy

Mezenteria jsou součástí peritonea. Peritoneum, pobřišnice vystýlá břišní dutinu a rozděluje se na několik částí ‒ nástěnná pobřišnice, orgánová pobřišnice a závěsy, tj. mezenteria....

Ulnární nerv, loketní nerv, nervus ulnaris

Ulnární nerv prochází celou paží až do ruky. Prochází místy, kde může dojít k jeho poškození, tj. úžinami a vznikají úžinové syndromy. Ulnární nerv má...

Žlázy s vnitřní sekrecí, endokrinní žlázy

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které produkují látky, jež ovlivňují pochody v těle, tj. hormony, které se dostávají do krve a lymfy. V organismu se nachází soustava...

Tenké střevo

Tenké střevo je životně důležitým orgánem trávicí soustavy, jehož funkcí je zajištění konečné fáze trávení a vstřebávání vody, základních  živin a dalších důležitých látek, které organismus...

Temporomandibulární kloub, čelistní kloub

Temporomandibulární kloub je nesmírně důležitý a namáhaný. Je jediným pohyblivým kloubem na hlavě. Umožňuje pohybovat dolní čelistí. Stavba kloubu: Kloub vzniká spojením kloubní hlavicí, kterou představuje...

Vaterská papila (Vaterova papila, papila, papila duodeni major)

Vaterská papila (Vaterova papila, papila, papila duodeni major) je místo společný vývod žlučovodu a pankreatického vývodu, který vyúsťuje do duodena (dvanáctníku, součást tenkého střeva). Nejčastěji...

Bauhinská chlopeň, ileocékální chlopeň

Bauhinská chlopeň je tkáň, která anatomicky, ale také funkčně vymezuje tenké a tlusté střevo. Je v místě, kde do sebe přecházejí má charakter sfinkteru, tj....