Anatomie člověka

Domů Nemoci Anatomie člověka

Bloudivý nerv, nervus vagus

Bloudivý nerv, nervus vagus patří mezi hlavové nervy. Je označen číslem deset X. Jedná se o nerv smíšený. To znamená, že má vlákna: Visceromotorická...

Brzlík, thymus

Brzlík je orgán, který patří do imunitního systému, a leží za hrudní kostí, v předním mezihrudí. Tvoří ho dvě vrstvy ‒ kůra a dřeň. Brzlík...

Topografická místa na zádech

Při studiu anatomie nesmíme zapomínat na topografická místa, která jsou velmi důležitá zejména z klinického hlediska. V případě zad jsou topografická místa důležitá zejména...

Hypotalamo-hypofyzární systém

V prvním díle článku o hormonální regulaci u člověka jsme si vysvětlili základy hormonální regulace a základní principy jak tato regulace funguje. Dnes se...

Hormonální regulace u člověka

Hormony jsou zodpovědné za látkové řízení organismu. Jsou to chemické látky tvořené některými orgány lidského těla, které se krví dostávají na místo určení, kde...

Zrakové ústrojí člověka

Stavba zrakového ústrojí Hlavním orgánem zrakového ústrojí člověka je oko, které slouží k vnímání světelných podnětů. Je uloženo v očnici (orbita) a je tvořeno oční...

Fyziologie trávení a vstřebávání

Trávení potravy znamená její zpracování. Probíhá jednak mechanické trávení jehož úkolem je rozmělnění potravy na menší části, promíchání potravy s trávicími šťávami a posouvání potravy...

Trávicí soustava člověka

Trávicí soustava zajišťuje příjem a zpracování potravy a odstranění nestravitelných zbytků z těla ven. Trávicí trubice se skládá ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny a...

Dýchací soustava člověka

Dýchací soustava zajišťuje sycení krve kyslíkem, výměnu dýchacích plynů mezi tělem a okolím a odvádní z těla oxid uhličitý. Rozlišujeme takzvané vnější dýchání a vnitřní...