Hematologie

Domů Nemoci Hematologie

Trombocytopatie

Trombocytopatie jsou stavy spojené s narušenou funkcí krevních destiček, tj. trombocytů. Ty jsou důležitou součástí krevního srážení a tvorby krevní zátky. U těchto nemocí...

von Willebrandova choroba

Von Willebrandova nemoc je spojená s narušením srážení krve, kdy se krev nesráží správně. V tomto ohledu se jedná o sníženou srážlivost. Je nutné podotknout, že srážení...

Evansův syndrom

Evansův syndrom patří mezi nemoci krve, tj. hematologické. Jedná se o autoimunitní onemocnění, které je charakterizováno poškozováním červených krvinek (erytrocytů) a krevních destiček (trombocytů)....

Hemostáza

Pod pojmem hemostáza se skrývá fyziologický proces, který zajišťuje zastavení krvácení, čímž chrání organismus. Proces hemostázy má několik kroků, které hlouběji probereme v dalších...

Lymfopenie

V krvi se nachází velké množství různých buněk, včetně buněk imunitního systému. Imunitní buňky imunitního systému můžeme rozdělit na buňky vrozené imunity, kam patří...

Koagulopatie

Koagulopatie jsou patologické krvácivé, či naopak srážlivé, stavy, které jsou způsobeny poruchami v koagulační kaskádě. Jedná se o kaskádu zahrnující mnoho srážecích faktorů, které se...

Azotemie

Azotemie je pojem, který nám dává vědět, že jsou v krevním oběhu přítomné zplodiny dusíku. Ty vznikají např. při metabolismu bílkovin. Ke zvýšení hladin dusíkatých...

Normoblasty

Normoblasty jsou krevní buňky, z nichž dozrají erytrocyty, tj. červené krvinky. Erytrocyty jsou krevní buňky, které nemají jádro. Jejich hlavním úkolem je vázat a...

Schistocyty

Schistocyty jsou v podstatě “kusy”, fragmenty červených krvinek (erytrocytů) v krevním oběhu. Název pochází z řeckého schisto, což znamená rozdrcený. Fragmenty mohou mít různou velikost...

Hemolýza

Hemolýza stav, při kterém dochází k poškození a rozpadu červených krvinek – erytrocytů. Z nich se poté uvolňují do krve hemoglobin. Normální délka života...