Infekce

Domů Nemoci Infekce

Blastocystis hominis

Blastocystis hominis je mikroorganismus, který se může nacházet ve stolici lidí, kteří přijali kontaminovanou vodu a potravu. Tito nemusí mít žádné příznaky, tj. jsou...

Noroviry

Noroviry jsou viry patřící do čeledi Caliciviridea. Existuje více typů norovirů, z nichž první byl popsán v roce 1972 v USA, ve městě Norwalk, proto bylo...

Plynatá sněť (gangraena emphysematosa)

Plynatá sněť je způsobená bakteriemi klostridii, nejčastěji Clostridium perfingens. Klostridia: Jedná se o bakterie anaeorbní, tj. mohou žít v prostředí bez kyslíku, pokud je přítomen, působí na...

Herpetická angína

Původce: HSV1 - herpes simplex virus -1. DNA obalený virus patřící do čeledi herpetických virů se schopností přivodit latentní – skrytou, celoživotní infekci, nejčastěji v nervových...

Bacilonosič

Bacilonosič je označení pro někoho, kdo prodělal infekční onemocnění a i když se na první pohled jeví zdravě, vylučuje choroboplodné zárodky, tedy především bakterie,...

Spirochéty

Spirochéty jsou druh bakterií, které jsou specifické tvarem. Jedná se totiž o spirálovité/šroubovicovité bakterie, které se mohou aktivně pohybovat. Mezi nejvýznamnější zástupce spirochét patří tyto...

Morganella morganii

Morganella morganii je bakterie, které je často k nalezení v prostředí okolo nás. Dále je také součástí běžné mikroflóry trávicího traktu savců a ptáků. Bakterie: Morganella morganii  je gram...

Citrobacter freundii

Citrobactery jsou aerobní gram negativní bakterie, mezi něž patří také Citrobacter freundii. Tento rod byl objeven roku 1932 Werkmanem a Giilenem, tehdy byla bakterie...

Treponema pallidum

Treponema pallidum je patogenní spirochéta, což je bakterie spirálovitého vzhledu, má pravidelné závity. Připomíná šroub. Je dlouhá přibližně  6‒ 15 μm a široká 0,1‒...

Anaplazmóza

Jedná se o lidské onemocnění, které je způsobené bakterií Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichiaphagocytophila). Bakterie je přenášena klíštětem (Ixodesricinus) a napadá imunitní buňky, neutrofily. Rezervoárem bakterie...