Infekce

Domů Nemoci Infekce

Bacilonosič

Bacilonosič je označení pro někoho, kdo prodělal infekční onemocnění a i když se na první pohled jeví zdravě, vylučuje choroboplodné zárodky, tedy především bakterie,...

Spirochéty

Spirochéty jsou druh bakterií, které jsou specifické tvarem. Jedná se totiž o spirálovité/šroubovicovité bakterie, které se mohou aktivně pohybovat. Mezi nejvýznamnější zástupce spirochét patří tyto...

Morganella morganii

Morganella morganii je bakterie, které je často k nalezení v prostředí okolo nás. Dále je také součástí běžné mikroflóry trávicího traktu savců a ptáků. Bakterie: Morganella morganii  je gram...

Citrobacter freundii

Citrobactery jsou aerobní gram negativní bakterie, mezi něž patří také Citrobacter freundii. Tento rod byl objeven roku 1932 Werkmanem a Giilenem, tehdy byla bakterie...

Treponema pallidum

Treponema pallidum je patogenní spirochéta, což je bakterie spirálovitého vzhledu, má pravidelné závity. Připomíná šroub. Je dlouhá přibližně  6‒ 15 μm a široká 0,1‒...

Anaplazmóza

Jedná se o lidské onemocnění, které je způsobené bakterií Anaplasma phagocytophilum (Ehrlichiaphagocytophila). Bakterie je přenášena klíštětem (Ixodesricinus) a napadá imunitní buňky, neutrofily. Rezervoárem bakterie...

Za jak dlouho zaberou antibiotika

Dotaz:”Za jak dlouho zaberou antibiotika?”, patří k velmi častým. Odpověď přitom není jednoznačná. Vše se totiž odvíjí od stavu nemocného, jeho věku, toho o...

Enterobacter cloacae

Enterobacter cloacae a je bakterie, která může způsobovat nemoci a komplikace pacientovi. Hlavně se jedná o lidi oslabené, např. po transplantaci, s AIDS, na kortikoidech...

Nachlazení z klimatizace

Již po řadu dní nás trápí opravdu úmorné horké počasí. Jednou ze záchran se jeví být klimatizace. Ale i ona může být spojena s...

Žloutenka typu E, hepatitida E

Žloutenka typu E patří mezi infekční žloutenky. Původcem je virus, který napadá jaterní tkáň, způsobuje její zánět a poškození. Virus: Původcem hepatitidy E je RNA virus...